09_01_2019

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức buổi phổ biến kỹ năng phỏng vấn xin việc và ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm học 2016-2017

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách tâm gương Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII(12); Thực hiện chủ đề năm học 2016 – 2017: Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh phù hợp ngành nghề đào tạo và gắn với trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

 

          Tạo điều kiện cho học sinh được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về kỹ năng phỏng vần – xin việc làm, cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, giúp học sinh có được định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động.

 

          Giúp nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía học sinh và đặc biệt là từ phía đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng cần trang bị để đào tạo cho học sinh đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. 

 

              Tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do nhà trường đã và đang đào tạo qua đó có thể trao đổi thông tin và ký kết hợp đồng nghi nhớ tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng lao động. Ngày 5-6, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk đã tổ chức buổi phổ biến kỹ năng phỏng vấn xin việc và ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm học 2016-2017 cho gần 200 học sinh của trường.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI:

  

 

 

Tác giả: Ban quản trị
Ngày đăng: 07/06/2017