09_01_2019

        Sáng ngày 20/10/2017, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức và Hội nghị Công đoàn năm học 2017-2018.

        Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Thị Minh Lý-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018.


Bà Trần Thị Minh Lý, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường          

           Tiếp theo tại hội nghị cán bộ, công chức viên chức, đồng chí Hà Thị Thuyên - Phó Bí thư chi bộ, chủ tịch Công đoàn nhà trường báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn trường trong năm học 2016 - 2017 và đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm học 2017 - 2018. Năm học 2016 – 2017 Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho tất cả các công đoàn viên nhà trường.


Bà Hà Thị Thuyên, Chủ tịch công đoàn trường          

          Với tinh thần trách nhiệm cao tại Hội nghị cán bộ, công chức viên chức và Hội nghị Công đoàn năm học 2017 - 2018 của Nhà trường đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại trong năm học qua và mạnh dạn đề ra những chủ chương, biện pháp cần thực hiện trong năm học 2017- 2018 để góp phần đưa Nhà trường ngày càng trưởng thành lớn mạnh.


 

         Hội nghị đã biểu quyết Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức viên chức với sự tán thành 100%. Tin tưởng rằng với  ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ dám làm của cán bộ, công chức viên chức trong toàn trường, năm học này Nhà trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết hội nghị đã đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Ông Đỗ Đức Tĩnh, Trưởng Ban thanh tra nhân dân đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tran nhân dân.


 

Ông Trương Quang Thái, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán báo cáo công tác tài chính  tại hội nghị

  
 
 
  

 


 

Ban Quản trị
Ngày 23/10/2017