09_01_2019

         Chiều ngày 28/5/2018, tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2018 cho cán bộ giáo viên, học sinh toàn trường.

 

         Tại hội nghị, các cán bộ giáo viên, học sinh đã được phổ biến một số nét cơ bản về lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với Quân chủng Hải quân nói chung và đối với học viên, sỹ quan hải quân nói riêng.

 

         Qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và các em học sinh về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam cũng như trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên, thế hệ tương lai của đất nước./.

Tác giả: Nguyễn Hiền
Ngày đăng: 29/05/2018