09_01_2019

Sáng ngày 11/01, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Quang Ngọc - Báo cáo viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.
Tác giả: Nam Đức