QUOC KHANH 2_9

Theo nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Tải file