QUOC KHANH 2_9

CHÚ Ý:

   - Học sinh xem danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ở bảng thông báo nhà trường
   - Đối tượng thi văn hóa phổ thông gồm: Khóa 9 (Hệ 3 năm) & khóa 10 (hệ 2 năm 3 tháng; hệ 3 năm) 

Tải file