QUOC KHANH 2_9

Học sinh có tên trong Quyết định đến Phòng Đào tạo nhận Giấy chứng nhận tạm thờiBảng điểm từ ngày 29/06/2016 đến 08/07/2016