PHÓNG SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK VỀ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẮK LẮK