00:06 ICT Thứ hai, 08/02/2016

Quảng cáo trái

global about

Phòng công tác HSSV

I. Chức năng:Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và giáo dục học sinh; giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp; chỉ đạo trong họat động ngọai khóa của học sinh. Đề xuất Hiệu trưởng việc thực hiện chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, làm cầu nối giữa nhà trường với...

Trang nhất » Tài nguyên » Văn bản pháp quy

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Thứ ba - 15/05/2012 17:16
     
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ –KỸ THUẬ TĐẮK LẮK 
 Số:  73/KH-TC KTKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày  07 tháng 03 năm 2012
           
 
KẾ HOẠCH
(V/v phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012)
 
    Căn cứ kế hoạch số 131/KH-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục đào tạo về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành Giáo dục;
   Căn cứ kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Sở Giáo dục đào tạo về Công tác triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
   Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2011-2012 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người học trong toàn trường nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
2. Tiếp tục triển khai việc thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

II. YÊU CẦU

1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới đến cán bộ, nhà giáo, người học và người lao động trong nhà trường. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.
2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đa dạng hóa; kết hợp giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá; phối hợp công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục đạo đức  học sinh sinh viên và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm… trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị ở địa phương, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
III. KẾ HOẠCH
1) Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục pháp luật qua bài giảng tư liệu phong phú gắn lý thuyết với thực tiễn, đề xuất ngành giáo dục xin biên chế giáo viên chuyên ngành luật, thi giáo viên và học sinh giỏi môn pháp luật
2) Tổ chức “Ngày pháp luật” định kỳ thông qua các hình thức phù hợp để phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người học. Xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật; mở chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website,  truyền thanh, bản tin nội bộ của nhà trường.
3) Đổi mới phương pháp tuyên truyền và giáo dục pháp luật thông qua các môn học pháp luật, đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.
4) Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928.
(kèm theo kế hoạch cụ thể)
 
 IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 1- Các phòng khoa và đoàn thanh niên phổ biến Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV trong đơn vị. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch và căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, các đơn vị trực thuộc và đoàn thể xây dựng chương trình hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện.
 2- Các đơn vị, đoàn thể trong trường có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để thực hiện tốt các nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm học 2011-2012 có chất lượng.
 3- Phòng hành chính tổ chức,Công tác HSSV, tổ chức đoàn thể có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng trong việc triển khai, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
                                                                                          
Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                         
- Các phòng khoa, đoàn thể (để thực hiện);                                                     
- Website Trường,
- Lưu VT.                                                                                                       
 
 
  
 
 
 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012
(kèm theo kế hoạch số  73 ngày 07 tháng 03 năm 2012)
 
STT THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN HÌNH THỨC ĐỐI TƯỢNG
1 3 Phổ biến luật GT đường bộ 2008 chế tài xử phạt Phòng CT HSSV-đoàn TN Tập trung thảo luận Học sinh và CB GVCNV
Tiếp tục quán triệt luật khiếu nai tố cáo. Phòng HC TC Phổ biến tài liệu văn bản xuống đơn vị Cán bộ – giáo viên nhân viên.
2 4 Tiếp tục quán triệt luật phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phòng Hành chính – Tổ chức, Công đoàn Phổ biến tài liệu văn bản xuống đơn vị Cán bộ – giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường
5 Tiếp tục quán triệt luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Công đoàn, Phòng Công tác HSSV, các phòng, khoa. Phổ biến tài liệu văn bản xuống đơn vị Cán bộ – giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường
3 6 Bộ luật lao động sửa đổi Công đoàn, Phòng Công tác HSSV, các phòng, khoa. Tập trung thảo luận Cán bộ – giáo viên nhân viên .
Tiếp tục Phổ biến luật Bảo vệ môi trường, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Công đoàn, Phòng Công tác HSSV, các phòng, khoa. Tập trung thảo luận Cán bộ – giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường.
4 8 Luật công đoàn sửa đổi Công đoàn trường Tập trung, thảo luận Cán bộ – giáo viên nhân viên.
Tuần GDCD đầu năm các quy định liên quan HSSV Phòng Công tác HSSV, các phòng, khoa Tập trung, thảo luận  học sinh toàn trường
5 9 NĐ 73 xử phạt HC trong lĩnh vực ANTT và ATXH Phòng Hành chính – Tổ chức, Công đoàn, các phòng, khoa. Tập trung, thảo luận Cán bộ – giáo viên nhân viên.
6 10 Phổ biến các quy định và tập huấn các luật mới. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng Công tác HSSV, các phòng, khoa. Tập trung, thảo luận Cán bộ – giáo viên  nhân viên và học sinh toàn trường.
7 11,12 Sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Các phòng khoa.    
(Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được đưa lên trang website của trường)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 4

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2188252

Liên kết Website

Xem bản: Desktop | Mobile