QUOC KHANH 2_9

 

KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A 

Tải file

KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

Tải file