09_01_2019

Thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk đẩy mạnh liên kết đào tạo và hợp tác doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trình độ chuyên môn cũng như cập nhật kiến thức mới cho người học.