1 GB XẤP XỈ BAO NHIÊU

     

Trang nhà » rất có thể bạn không biết? » 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit


Các ký hiệu dung tích như TB, GB, MB, KB, BYTE.. Khá quen thuộc trên các thiết bị như bộ nhớ lưu trữ điện thoại, bộ nhớ máy ảnh, thẻ nhớ, USB… Vậy các thông số này có ý nghĩa gì, biện pháp quy thay đổi 1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bằng bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit ra sao?


*
1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu gb, mb, kb, byte, bit

Đơn vị TB, GB, MB, Kb, Byte, Bit là gì?

Trong bài viết này ta sẽ cùng khám phá về các đơn vị đo dung lượng theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ tới lớn: Bit -> Byte -> Kilobytes -> Megabytes -> Gigabytes -> Terabytes -> Petabytes -> Exabytes -> Zettabytes -> Yottabytes -> Brontobytes.

Bạn đang xem: 1 gb xấp xỉ bao nhiêu

1TB, 1GB, 1MB, 1KB, 1BYTE bởi bao nhiêu


*
Bảng biến hóa giữa những đơn vị đo dung lượng

1 bit bằng bao nhiêu?

Bit là viết tắt của Binary Digit – đơn vị cơ bản, bé dại nhất để tàng trữ thông tin. Bit chỉ có thể lưu trữ một trong những 2 trạng thái gồm hoặc ko (1 hoặc 0)

1 byte bằng bao nhiêu bit?

Byte là đơn vị lưu trữ thông tin lớn thứ nhỏ dại thứ 2 sau bit, 1 byte có thể thể hiện 256 tâm trạng của thông tin.

1byte tương tự với 8 bit

1Kb bằng bao nhiêu bytes?

Kb là ký hiệu của Kilobyte

1Kb = 1024 bytes = 8192 bit

Theo một giải pháp định nghĩa khác, 1 byte = 1000 byte. Tại sao lại tất cả sự khác nhau này mình đã trình bày ở phần cuối bài bác viết.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 11 Unit 8 Sgk Tiếng Anh 11 Mới, Unit 8: Our World Heritage Sites

1Mb bằng bao nhiêu Kb, bytes?

Mb là ký hiệu của Megabyte

1Mb = 1024 Kb = 220 bytes

1Gb bởi bao nhiêu Mb, Kb, bytes

Gb là ký kết hiệu của Gigabytes

1Gb = 1024 Mb = 220 = 230 bytes

1Tb bằng bao nhiêu Gb, Mb, Kb, bytes?

Tb là ký kết hiệu của Terabyte

1Tb = 1024 Gb = 220 Mb = 230 Kb = 240 bytes

1Pb bởi bao nhiêu Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Pb là cam kết hiệu của Petabyte

1Pb = 1024 Tb = 220 Gb = 230 MB = 240 Kb = 250 bytes

1Eb bởi bao nhiêu Pb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Eb là ký kết hiệu của đơn vị chức năng Exabyte

1Eb = 1024 Pb = 220 Tb = 230 Gb = 240 Mb = 250 Kb = 260 bytes

1Zb bởi bao nhiêu Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Zb là cam kết hiệu của đơn vị chức năng Zetabyte

1Zb = 1024 Eb = 220 Pb = 230 Tb = 240 Gb = 250 Mb = 260 Kb = 270 bytes

1Yb bằng bao nhiêu Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Yb là ký hiệu đơn vị đo dung lượng Yottabyte

1Yb = 1024 Zb = 220 Eb = 230 Pb = 240 Tb = 250 Gb = 260 Mb = 270 Kb = 280 bytes

1Bb bởi bao nhiêu Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Bb là ký kết hiệu đơn vị chức năng Brontobyte

1Bb = 1024 Yb = 220 Zb = 230 Eb = 240 Pb = 250 Tb = 260 Gb = 270 Mb = 280 Kb = 290 bytes

1 Geopbyte bằng bao nhiêu Bb, Yb, Zb, Eb, Pb, Tb, Gb, Mb, Kb, bytes?

Geopbyte cũng có ký hiệu là GB như thể Gigabyte

1 Geopbyte = 1024 Bb = 220 Yb = 230 Zb = 240 Eb = 250 Pb = 260 Tb = 270 Gb = 280 Mb = 290 Kb = 2100 bytes

Tại sao vĩnh cửu 2 cách quy đổi giữ các đơn vị đo dung lượng

Hiện nay vẫn tồn trên 2 cách quy đổi đơn vị đo dung lượng. Lấy ví dụ như 1Gb bằng 1024 Mb (210 Mb) dẫu vậy 1Gb cũng bởi 1000 (103 Mb).

Xem thêm: Hoàn Cảnh Của Chú Bé Hồng - Top 10 Nhận Xét Về Hoàn Cảnh Của Chú Be Hồng 2022

Nguyên nhân là do có 2 Hệ đếm ảnh hưởng tới bí quyết quy đổi này


*
Quy mong của hệ đếm Nhị phân
*
Hệ đếm thập phân quy cầu 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb

Từ điển máy vi tính IBM viết rằng: Khi sử dụng để biểu đạt về kỹ năng lưu trữ của ô đĩa thì 1Gb = 1000 Mb trong ký hiệu thập phân. Nhưng khi dùng Gb để tàng trữ thì lại thực hiện 1Gb = 103 Mb = 1000 Mb trong cam kết hiệu nhị phân

Từ điển máy vi tính của Microsoft cho rằng 1Gb tương tự 1000 Mb hoặc xấp xỉ 1048 Mb (1048576 bytes)

Từ điển New tin tặc lại nhận định rằng 1Gb luôn tương đương dao động 1048 Mb

Kết luận: Cả 3 lập luận trên số đông được chấp nhận, mặc dù trong cuộc sống hàng ngày khi nhắc đến khá nhiệm 1Gb xuất xắc 1Mb bạn ta thường đồng ý rộng rãi phương pháp quy thay đổi của hệ số nhị phân. Có nghĩa là 1Gb = 1024 Mb.