ABDOMEN LÀ GÌ

     
Dưới đây là những chủng loại câu tất cả chứa từ bỏ "abdomen", trong bộ từ điển từ điển Anh - ktktdl.edu.vnệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ abdomen, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abdomen trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - ktktdl.edu.vnệt

1. - Pain in the lower abdomen

- Đau bụng dưới

2. One-millimeter cut through upper abdomen.

Bạn đang xem: Abdomen là gì

xuyên qua một milimet bụng trên.

3. This boy has wounds in his lower abdomen.

Cậu nhỏ bé này bao gồm vết yêu đương ở bên dưới bụng.

4. His abdomen is polished ivory covered with sapphires.

Bụng quý ông là ngà sáng loáng phủ lam ngọc.

5. * The ill person "s stomach or abdomen swells .

* bạn bị ngộ độc bị trướng dạ dày hoặc trướng bụng .

6. Switching to lớn high-res cuts of the abdomen.

chuyển qua hình hình ảnh rõ nét mặt phẳng cắt bụng.

7. Broke after piercing his abdomen, lượt thích a meat... Dagger.

tan vỡ tan sau thời điểm đâm vào bụng, như là lưỡi dao... Bằng thịt.

8. An X-ray of the abdomen confirms the diagnosis .

bạn ta có thể chẩn đoán kiên cố chắn bằng phương pháp chụp X-quang bụng .

9. It was a messy wound, low down in the abdomen.

Đó là 1 trong vết mến bị lây lan trùng, thấp xuống bên dưới bụng.

10. The pain is usually in the pelktktdl.edu.vns or lower abdomen.

đợt đau thường là ở form chậu hoặc bụng dưới.

11. I"ve got another bullet fragment lớn remove from her abdomen.

Tôi còn một miếng đạn nữa cần kéo ra khỏi bụng cô ta.

12. He felt a slight itching on the vị trí cao nhất of his abdomen.

Ông cảm giác ngứa vơi trên đầu bụng.

13. Pain could be caused by a blind uterus hidden in his abdomen.

Cơn đau có thể là do tất cả tử cung ẩn vào bụng thằng bé.

14. If appendicitis is n"t treated promptly , the infected appendix may rupture & the infection may spread to other areas of the abdomen và cause pain over the whole abdomen .

nếu không điều trị ktktdl.edu.vnêm ruột thừa kịp thời thì ruột thừa bị ktktdl.edu.vnêm có thể bị tan vỡ ra và có tác dụng nhiễm trùng lan sang những vùng không giống trong bụng và gây khổ sở khắp vùng bụng .

15. The abdomen of a firefly contains an organic substance known as luciferin.

Bụng đom đóm bao gồm chứa một hóa học hữu cơ được gọi là luxiferin.

16. It is derived from Ancient Greek gaster (γαστήρ; "stomach", "abdomen") + ostoun (ὀστοῦν; "bone").

Nó có bắt đầu từ tiếng Hy Lạp cổ điển Gaster (γαστήρ: "dạ dày", "bụng") + ostoun (ὀστοῦν: "xương").

17. It usually affects limbs, though the face, neck & abdomen may also be affected.

Nó thường tác động đến chân tay; khuôn mặt, cổ và bụng cũng rất có thể bị ảnh hưởng.

18. A surgeon inflates the abdomen with gas through a small incision in the navel .

bác sĩ phẫu thuật mổ xoang bơm khá vào bụng qua một vết rạch nhỏ dại ở rốn .

19. The adult female wasp temporarily paralyzes the spider & lays an egg on its abdomen.

Tò vò cái trưởng thành và cứng cáp tạm thời có tác dụng tê liệt bé nhện cùng đẻ một trái trứng bên trên bụng của nó.

20. * Muscle stiffness , starting in the jaw , then the neck và the arms , legs , or abdomen

* Cứng cơ , bước đầu ở hàm , sau đó cổ với cánh tay , ống chân , hoặc bụng

21. The first two segments of the abdomen are narrow, giktktdl.edu.vnng the body toàn thân a slender look.

nhì phân đoạn trước tiên của bụng được thu hẹp đặc thù cho tầm nhìn mảnh mai của cơ thể.

22. Rose spots appear on the lower chest and abdomen in around a third of patients.

Chấm hoa hồng lộ diện ở phần phải chăng của ngực với bụng ở khoảng tầm 1/3 dịch nhân.

23. Stability of the spine is proktktdl.edu.vnded by the ligaments and muscles of the back và abdomen.

Tính ổn định của xương cột sống được đảm bảo an toàn bởi những dây chằng cùng cơ ở sống lưng và bụng.

24. It is similar lớn Isognathus excelsior but distinguishable by the pale brown underside of the abdomen.

Nó gần giống loài Isognathus excelsior nhưng riêng biệt được bởi bên dưới bụng màu nâu nhạt.

25. 1 . Skeletal muscle is attached to bone , mostly in the legs , arms , abdomen , chest , neck , and face .

1 . Cơ xương được nối cùng với xương , cơ xương số đông nằm ở ống quyển , cánh tay , bụng , ngực , cổ , cùng mặt .

26. Its abdomen splits và the nymph emerges, becoming đen in around 15 minutes & commencing lớn feed.

Bụng của nó bóc tách ra và nhộng chui ra, trở đề nghị đen trong vòng 15 phút và ban đầu cho ăn.

Xem thêm: Bachelor Of Arts Là Gì ? Bachelor Of Art Nghĩa Là Gì

27. In the burrow, the wasp lays a white egg, about 2 mm long, on the roach"s abdomen.

vào hang, nhỏ ong đẻ một quả trứng trắng, dài khoảng 2 mm, bên trên bụng của con gián.

28. These spots can also cover the inside of the mouth, the bridge of the nose and the abdomen.

phần nhiều đốm này cũng có thể che bên phía trong miệng, ước mũi và bụng.

29. In white-skinned pigs, the extremities turn blueish-purple and hemorrhages become apparent on the ears and abdomen.

Ở lợn domain authority trắng, tứ chi chuyển sang màu xanh lá cây tím cùng xuất huyết trở nên rõ ràng trên tai với bụng.

30. In this larval stage, the crab has several long spines, a long, narrow abdomen, và large fringed antennae.

Trong quá trình này, cua ấu trùng có khá nhiều gai (spine) dài, bụng (abdomen) nhiều năm hẹp, và râu (antennae) bao gồm tua (fringed) lớn.

31. HONEYBEES (Apis mellifera) construct their honeycombs with wax secreted from glands found on the underside of their abdomen.

Ong mật (Apis mellifera) xây tàng ong bởi chất sáp được huyết ra từ tuyến đường nằm bên dưới bụng của chúng.

32. An excess of ktktdl.edu.vnsceral fat is known as central obesity, or "belly fat", in which the abdomen protrudes excessively.

Một lượng chất to nội tạng dư vượt được gọi là bụng phệ, hoặc "mỡ bụng", trong số đó bụng nhô ra quá mức.

33. Many female widows also have an orange or red patch just above the spinnerets on the đứng đầu of the abdomen.

Nhiều con cháu có một mảng màu domain authority cam hoặc red color ngay phía bên trên spinnerets trên bên trên của bụng.

34. & then they make a slit in the side of the abdomen, so that they can remove the stomach, liver, intestines...

Sau đó, họ rạch một con đường ở bụng, tiếp nối họ lấy ra bao tử, phổi, ruột...

35. Chest hair is hair that grows on the chest of a person in the region between the neck và the abdomen.

Lông ngực là phần lông mọc trên ngực của phái mạnh ở khoanh vùng giữa cổ và bụng.

36. One that grazed the torso just beneath the right arm và the second which entered the abdomen, possibly into his liver.

Phát trước tiên sượt qua phần thân ngay bên dưới cánh tay bắt buộc và phát sản phẩm hai vào bụng, hoàn toàn có thể là vào gan.

37. As you look at the bottom end, that"s where the abdomen is, và that"s where the intestines are supposed lớn be.

khi chúng ta nhìn vào phần dưới, vị trí ổ bụng, ruột xứng đáng lẽ tại vị trí đó.

38. The pancreas is a 6-inch-long spongy , tube-shaped organ located in the back of the abdomen , behind the stomach .

con đường tuỵ là một trong cơ quan hình ống , xốp , nhiều năm 6 in-sơ ở sau bụng , vùng sau dạ dày ; .

39. It is similar to lớn Enyo gorgon & Enyo taedium taedium, but there are no patches of woolly scaling on the abdomen.

Nó tương tự như Enyo gorgon cùng Enyo taedium taedium, nhưng không có khoang trên bụng.

40. According to lớn Beltran, the pupae were observed to have a strong bowed thorax with five pairs of black spine in the abdomen.

Theo Beltran, nhộng được quan gần kề thấy tất cả ngực lõm khỏe khoắn với năm cặp gai black ở bụng.

41. The infection from a ruptured appendix is very serious - it can khung an abscess ( infection of pus ) or spread throughout the abdomen .

nhiễm trùng vì chưng vỡ ruột quá rất nguy hiểm – nó có thể tạo áp xe cộ ( lây nhiễm trùng mủ ) hoặc truyền nhiễm ra khắp bụng .

42. After the head, legs, & abdomen were removed, the thorax was eaten raw or roasted or after being dried in the sun.

fan ta bỏ phần đầu, chân với bụng của châu chấu, rồi phần ức hoàn toàn có thể ăn sống, nướng hoặc phơi nắng.

43. A hiatal hernia is an opening in the diaphragm ( the muscle that separates the abdomen & chest ) where the esophagus joins the stomach .

thoát vị khe là một khe hở vào cơ hoành ( đấy là cơ bóc tách bụng với ngực ) , là chỗ tiếp ngay cạnh giữa thực quản và dạ dày .

44. Some common symptoms of intestinal parasites are abdominal pain, nausea, loss of appetite, a swollen abdomen, fatigue, and chronic indigestion, diarrhea, or constipation.

một trong những triệu chứng thông thường của ký kết sinh trùng đường tiêu hóa là đau bụng, ai oán nôn, biếng ăn, sình bụng, mệt mỏi, nặng nề tiêu hóa, tiêu tan hoặc táo bón.

45. The rash begins on the chest & abdomen & spreads all over the body , accompanied by a strawberry-looking tongue and high fever .

triệu chứng phát ban này xuất hiện đầu tiên ở ngực cùng bụng và lan nhanh body , kèm theo triệu hội chứng cổ họng sưng đỏ với sốt cao .

46. While the exact cause of hemorrhoids remains unknown, a number of factors which increase pressure in the abdomen are believed to be involved.

trong những khi nguyên nhân đúng mực của bệnh trĩ vẫn chưa theo thông tin được biết rõ, một vài yếu tố làm cho tăng áp lực nặng nề trong bụng được cho là gồm liên quan.

47. However, its wings are longer than the German cockroach, & a difference is seen between a groove in the abdomen between the two species.

mặc dù nhiên, đôi cánh của nó dài hơn nữa gián Đức, và bao gồm một sự khác biệt giữa một rãnh sinh hoạt vùng bụng thân hai loài.

48. Between five & 10 per cent of the population are soldier termites which can be recognised by their yellow abdomen và two large, curved mandibles.

từ bỏ 5% cùng 10% số lượng dân sinh là mối lính rất có thể nhận ra chúng vì chưng bụng màu sắc vàng và hai ngàm dưới béo và cong.

49. A rare, yet serious complication is one inside the abdomen, the symptom usually being severe stomach upset, which is much less obktktdl.edu.vnous than the other locations.

Một biến hội chứng hiếm gặp mặt nhưng nghiêm trọng là ở phía bên trong ổ bụng, triệu hội chứng thường là đau bụng dữ dội, ít ví dụ hơn so với các vị trí khác.

50. On the morning of 29 April 1961, Rogozov experienced general weakness, nausea, & moderate fever, và later pain in the lower right portion of the abdomen.

Xem thêm: Bị Tước Quân Tịch Là Gì ? Quy Định Về Tước Quân Tịch Mới Nhất?

Vào sáng sủa ngày 29 tháng 4 năm 1961, Leonid Rogozov cảm thấy mệt, ảm đạm nôn cố nhiên triệu bệnh sốt nhẹ, và tiếp đến là đau ở chỗ dưới bên yêu cầu của ổ bụng.