ASPIRATION LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Aspiration là gì

*
*
*

aspiration
*

aspiration /,æspə"reiʃn/ danh từ aspiration to, after, for nguyện vọng, khát vọng sự hít vào, sự thở vào (ngôn ngữ học) giờ hơi sự hút (hơi, chất lỏng...)
hútaspiration cap: chụp hútaspiration chamber: phòng hútaspiration cover: chụp hútaspiration pipe: ống hútaspiration psychrometer: độ ẩm kế kiểu dáng hútaspiration pump: bơm hútnatural aspiration: sự lôi kéo tự nhiênsự hútaspiration pneumoniaviêm phổi sặclevel of aspirationmức hít vàosự thổi khíaspiration levelmức kỳ vọng <,æspə"rei∫n> danh từ o nguyện vọng, khát vọng o sự hít vào, sự thở vào o sự hút (hơi, chất lỏng...)
*

*Xem thêm: Soạn Công Nghệ Lớp 8 Bài 4, Công Nghệ 8 Bài 4: Bản Vẽ Các Khối Đa Diện

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

aspiration

Từ điển Collocation

aspiration noun

ADJ. high, lofty He has high aspirations & wants khổng lồ improve his qualifications. | failed | career, national, personal, political, social

ADJ. have | achieve, fulfil, meet, realize, satisfy a political buổi tiệc ngọt that fulfils the aspirations of the British people

PREP. ~ for an aspiration for personal power | ~ khổng lồ the country"s aspirations to independence | ~ towards aspirations towards starting his own business

PHRASES dreams/hopes/needs/values và aspirations She talked about her hopes và aspirations.

Từ điển WordNet


n.

a will lớn succeeda manner of articulation involving an audible release of breath


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Needle Là Gì ?

English Synonym and Antonym Dictionary

aspirationssyn.: ambition breathing in dream inhalation inspiration

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu