Attention Là Gì

     

Chữ attention đi với những động từ không giống nhau sẽ có nghĩa không giống nhau, cùng attention xuất hiện không hề ít trong những kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi người học còn nếu không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết phù hợp với attention. Chúng ta cùng coi Tập hợp các thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp toàn bộ giới tự trong tiếng anh

Hợp pháp hóa lãnh sự

*

attention please! Hãy lặng ngắt (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: cuốn hút / say đắm sự chú ý của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: thú vị sự chú ý không ước ao đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự việc chú ý

be all attention: rất siêng năng chú

bring sth lớn one’s attention: tạo nên ai chú ý vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): lôi cuốn sự chú ý

call away one’s attention: tạo cho ai đãng trí / tạo cho ai ko chú ý

catch one’s attention: khiến ai buộc phải chú ý, đắm say sự chú ý của ai

come to lớn (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention lớn sth/sb: tập trung để ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention to sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung chăm chú đến điều gì

distract one’s attention: làm thế nào nhãng sự để ý của ai

draw one’s attention to something: đắm đuối sự chú ý của ai vào điều gì / để ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi đến ai

gain one’s attention: nhận ra sự quan tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: mê say sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật duy nhất được xem xét đến, được ai đặc biệt quan liêu tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full và undivided attention: để ý hoàn toàn cho ai đó

have one’s attention: đã đạt được sự để ý của ai

hold one’s attention: duy trì được sự chú ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần phải có sự chăm sóc, để ý của ai

pay attention to something/somebody: chăm chú đến điều gì/ai

pay close attention to something: để ý thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không để ý đủ đến điều gì

pay meticulous attention to: lưu ý một biện pháp tỉ mỉ mang lại điều gì

require one’s immediate attention: phải sự chăm chú ngay nhanh chóng của ai

receive attention at a hospital: được siêng sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: thân mật chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: nhanh chóng vào tư thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người nào không để ý, không xem xét việc gì

turn one’s attention to: chuyển hướng chú ý sang điều khác

Ngoài ra, những thành ngữ attention rất có thể kết hợp với các tính từ bỏ để hình thành thêm các thành ngữ attention, chẳng hạn to pay close attention to: chăm chú đặc biệt đến…

Hy vọng bài viết này đã tập hợp toàn bộ thành ngữ tương quan đến attention để giúp đỡ ích cho bạn phần làm sao vượt qua các kỳ thì quốc tế. Bạn cũng có thể đóng góp nghỉ ngơi phần bình luận bên dưới nội dung bài viết này.