bác sĩ cầm thú

 • Reads 84,654
 • Votes 1,394
 • Parts 68

Complete, First published Sep 29, 2018

Bạn đang xem: bác sĩ cầm thú

Table of contents

 • Tue, Nov 13, 2018

 • Tue, Nov 13, 2018

 • Tue, Nov 13, 2018

 • Tue, Nov 13, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Thu, Nov 29, 2018

 • Sat, Apr 27, 2019

 • Thu, May 30, 2019

 • Thu, May 30, 2019

 • Thu, May 30, 2019

 • Thu, May 30, 2019

 • Thu, May 30, 2019

 • Thu, May 30, 2019

 • Sun, Jul 14, 2019

 • Sun, Jul 14, 2019

 • Tue, Jul 23, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

  Xem thêm: tuyệt thế dược thần

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

  Xem thêm: tiểu thuyết khó dỗ dành

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

- Bác sĩ Niếp ở khoa phẫu thuật thần kinh trung ương trình độ rất tuyệt, hắn nuốm dao phẫu thuật đầu người không giống còn nhuần nhuyễn hơn hết đầu phòng bếp xẻ dưa, lại là phó công ty nhiệm trẻ con tuổi tác nhất của khoa thần kinh trung ương, năm mới tết đến vừa vặn tròn trĩnh phụ vương mươi kiểu mẫu đóa hoa xuân.
  
   - Bác sĩ Niếp man rợ đến mức độ nào?
  
   - Có người rằng, Bác sĩ Niếp khoác bên trên người áo Trắng từng nào thì tâm lý, tiếng rằng đen sạm tối, ác độc từng ấy.
  
   - Có một ngày, chưng sĩ Niếp bụng dạ hẹp hòi, tiếng rằng ác nghiệt gặp gỡ nên con cái mèo nhỏ ngốc nghếch...
      
   * Văn án vô năng, tuy nhiên đáp ứng vui nhộn, khi hiểu lưu giữ chớ thức ăn tắm gội, nhằm bảo đảm an toàn màn hình hiển thị. 
  
  Nội dung: Đô thị tơ duyên, Hiện Đại, H
  Nhân vật chính: Na Na, Niếp Duy Bình
  Nguồn: CungQuangHang
  Editor : Tiểu Lộc Hàm , Camnu

#6thi