BÀI 1 TOÁN 10 TRANG 38

     

Tập xác minh của hàm số (y = f(x)) là tập hợp tất cả các số thực (x) sao cho biểu thức (f(x)) bao gồm nghĩa.

Một số chú ý:

1) (dfracAB) có nghĩa khi (B e 0)

2) (sqrt A ) gồm nghĩa lúc (A ge 0)

3) (dfrac1sqrt A ) gồm nghĩa khi (A > 0)

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac3x-22x+1) có nghĩa khi (2x + 1 ≠ 0Leftrightarrow x e - 1 over 2).

Vậy tập xác định của hàm số là: (D=mathbb Rsetminus left dfrac-12 ight .)
Bạn đang xem: Bài 1 toán 10 trang 38

LG b

(y= dfracx-1x^2+2x-3);

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (x^2 + 2x - 3 = 0 Leftrightarrow left< matrixx = - 3 hfill cr x = 1 hfill cr ight.)

Do đó 

(x^2 + 2x - 3 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e - 3\x e 1endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D =mathbb Rackslash left - 3;1 ight\)


LG c

(y= sqrt2x+1-sqrt3-x.)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để biểu thức xác minh là:

(left{ eginarrayl2x + 1 ge 0\3 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2x ge - 1\3 ge xendarray ight. ) (Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - frac12\x le 3endarray ight. Leftrightarrow - frac12 le x le 3)

Vậy TXĐ của hàm số là (D = left< - frac12;3 ight>)

ktktdl.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Top 8 Bài Văn Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Bạn Thân, Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Về Bạn

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ktktdl.edu.vn
Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4, Unit 4 Lớp 9: Life In The Past

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện ktktdl.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép ktktdl.edu.vn gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.