BÀI 104 TRANG 50 SGK TOÁN 7 TẬP 1

     

Một cửa hàng có bố tấm vải tổng cộng(108m). Sau khi bán đi(dfrac12)tấm vật dụng nhất,(dfrac23)tấm lắp thêm hai và(dfrac34)tấm thứ cha thì số mét vải sót lại ở cha tấm bởi nhau. Tính chiều lâu năm mỗi tấm vải lúc đầu?
Bạn đang xem: Bài 104 trang 50 sgk toán 7 tập 1

Gọi(x, y, z)(mét) theo lần lượt là chiều nhiều năm của bố tấm vải cơ hội đầu.

Sau khi bán(dfrac12)tấm vải sản phẩm nhất, chiều dài còn lại là(dfrac12x)

Sau lúc bán(dfrac23)tấm vải thiết bị nhất, chiều dài còn lại là(dfrac13y)

Sau lúc bán(dfrac34)tấm vải sản phẩm công nghệ nhất, chiều dài sót lại là(dfrac34z)

Theo đề bài, ta có:(dfracx2 = dfracy3 = dfracz4)

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(dfracx2 = dfracy3 = dfracz4 = dfracx + y + z2 + 3 + 4 = dfrac1089 = 12)

(Rightarrow) (x = 24 ; )(y = 36; ) (z = 48)

Vậy chiều nhiều năm mỗi tấm vải ban đầu là(24)mét,(36)mét,(48)mét.

Lưu ý:Từ hàng tỉ số bởi nhau(dfracab = dfraccd) ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c b + d = dfraca-cb-d.)(Giả thiết những tỉ số đều có nghĩa)


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 1 khác • Giải bài xích 96 trang 48 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 thực hiện phép tính... • Giải bài xích 97 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính... • Giải bài bác 99 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính giá trị của các... • Giải bài 98 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm y,... • Giải bài 100 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chị em bạn Minh gửi tiết... • Giải bài xích 101 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x,)biết:a)&nbs... • Giải bài xích 102 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 từ tỉ lệ... • Giải bài xích 103 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Theo vừa lòng đồng nhì tổ... • Giải bài xích 104 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Một shop có ba... • Giải bài bác 105 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính giá bán trị những biểu...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 1
• Giải bài bác 96 trang 48 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 97 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 99 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 98 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 100 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 101 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 102 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 103 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 104 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 105 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6


Xem thêm: Giải Tiếng Anh 10 Mới Unit 7 : Language, Unit 7 Lớp 10: Cultural Diversity

Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 56 Trang 66 Vở Bài Tập (Sbt) Toán 3 Tập 1

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12