Bài 5 Trang 112 Hóa 9

     

Phân tử hợp chất hữu cơ A tất cả hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam hóa học A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác minh công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 112 hóa 9


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Theo đề bài, hóa học hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H.

- mang sử công thức phân tử của A có dạng CxHy.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Bài 7 Trang 16 Công Nghệ Lớp 7 Trang 16 Công Nghệ 7

- Tính số mol nA và ( n_H_2O) 

- Viết PTHH của làm phản ứng cháy:

2CxHy + (2x + ( dfracy2)) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ: 2 2x y (mol)

P,ư: 0,1 0,3

=> quý giá của y 

Từ МA = 12x + у = 30 => cực hiếm của x 

=> CTPT


Lời giải đưa ra tiết

A là hợp chất hữu cơ cần trong A gồm nguyên tố cacbon

Đốt cháy A thu được H2O nên vào A bao gồm nguyên tố hiđro

Gọi phương pháp phân tử của A là: CxHy.

Xem thêm: Vbt Toán Lớp 5 Bài 77 - Bài 77 : Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm (Tiếp Theo)

Ta có: nA = 3 : 30 = 0,1 mol;

( n_H_2O) = 5,4 :18 = 0,3 mol

Phương trình hóa học của phản bội ứng cháy:

2CxHy + (2x + ( dfracy2)) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ: 2 2x y (mol)

P,ư: 0,1 0,3

Ta có: ( dfrac20,1) = ( dfracy0,3) => y = 6

Từ CxHy, ta tất cả МA = 12x + у = 30, suy га x = 2

Vậy công thức phân tử của A là C2H6

ktktdl.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp ktktdl.edu.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng ktktdl.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép ktktdl.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.