Bài 5 trang 79 sgk toán 10

     

Với(0le xthì(0le tvà(t^8-t^5+t^2-t+1=t^8+t^2left( 1-t^3 ight)+1-t>0,,forall tin left< 0;1 ight))

Với(xge 1)thì(tge 1)và(t^8-t^5+t^2-t+1=t^5left( t^3-1 ight)+tleft( t-1 ight)+1>0,,forall tin left< 1;+infty ight))

Vậy( x^4-sqrtx^5+x-sqrtx+1>0,,,forall x>0 )
Bạn đang xem: Bài 5 trang 79 sgk toán 10

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 1: Bất đẳng thức khác • Giải bài 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 trong những khẳng định... • Giải bài xích 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 cho số(x> 5),... • Giải bài xích 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 đến a, b, c là độ dài ba... • Giải bài 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 bệnh minh... • Giải bài xích 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 chứng minh... • Giải bài xích 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 Trong phương diện phẳng tọa...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 10
Bài 1: Bất đẳng thức
• Giải bài 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Cách làm lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8


Xem thêm: Kiểu Phát Triển Của Đv Qua Biến Thái Hoàn Toàn, Sinh Học 11

Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng Trang 55 ), Soạn Bài Sự Phát Triển Của Từ Vựng

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12