Bài 9 trang 30 sgk hóa 10

     
*

*

Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 9 (trang 30 SGK Hóa 10)

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của:

a) 2 nguyên tố bao gồm số electron lớp quanh đó cùng tối đa.

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp xung quanh cùng.

c) 2 nguyên tố gồm 7 electron ở lớp không tính cùng.

Lời giải:

*

Xem toàn bộGiải Hóa 10: bài xích 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử