Bài Tập 2 Trang 13 Toán 10

     

Đáp án bài xích tập trong SGK đại số lớp 10: bài 1,2,3 SGK trang 13. Đây là mọi bài tập về tập hợp.

Bạn đang xem: Bài tập 2 trang 13 toán 10

Bài 1. a) đến A = {x ∈ N| x Hãy liệt kê các phân tử của tập vừa lòng A.

b) mang lại tập phù hợp B = 2, 6, 12, 20, 30.

Hãy xác định B bằng phương pháp chỉ ra một đặc thù đặc trưng mang đến các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các bộ phận của tập hòa hợp các học viên lớp em cao bên dưới 1m60.

Hướng dẫn :a) A = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18.

b) B = x ∈ N / x = n(n+1), n ∈ N, 1 ≤ n ≤ 5.

c) học sinh tự thực hiện.

Bài 2. Trong nhì tập thích hợp A và B bên dưới đây, tập thích hợp nào là bé của tập hợp sót lại ? nhì tập vừa lòng A và B có cân nhau không ?

a) A là tập hợp các hình vuông

B là tập hợp những hình thoi.

b) A = n ∈ N / n là 1 trong ước tầm thường của 24 với 30


Quảng cáo


B = n ∈ N/ n là 1 trong ước của 6.

Giải: a) Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông). Vậy A ⊂ B, A ≠ B.

b) mỗi số là mong của 6 là 1 ước bình thường của 24 với 30.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9 Lớp 9: Natural Disasters, Unit 9 Lớp 9: Natural Disasters

n ∈ B => n ∈ A. Vậy B ⊂ A. Còn mặt khác mỗi ước bình thường của 24 cùng 30 là một trong những ước của 6. Vậy A ⊂ B. Suy ra A= B.

Bài 3. Tìm tất cả các tập nhỏ của tập vừa lòng sau

a) A = a, b;

b) B = 0, 1, 2.

Giải: a) a, b, Ø, A.


Quảng cáo


b) 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 2, Ø, B.

Ghi chú: Tập hợp Ø là tập hợp bé của tập thích hợp bất kì. Mỗi một tập hợp là tập hợp con của thiết yếu nó.

—————-

Ôn lại lý thuyết phần tập hợp

Lý thuyết về tập phù hợp – Chương 1: Mệnh đề tập hòa hợp – Đại số lớp 10

Tóm tắt loài kiến thức

1. quan niệm tập hợp

Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học. Các tập thích hợp thường được kí hiệu bằng những vần âm in hoa: A, B, …, X, Y. Các thành phần của tập hòa hợp được kí hiệu bằng những chữ in thường a, b, …, x, y. Kí hiệu a ∈ A nhằm chỉ a là một phần tử của tập vừa lòng A giỏi a trực thuộc tập hòa hợp A. Ngược lại a 

*
 A để chỉ a ko thuộc A.

Một tập hợp hoàn toàn có thể được cho bằng cách liệt kê các thành phần của nó hoặc được cho bằng cách nêu đặc thù đặc trưng của những phân tử của nó.

Ví dụ: A = 1, 2 tuyệt A = x ∈ R/ x2– 3 x +2=0. Một tập hợp không tồn tại phân tử làm sao được call là tập thích hợp rỗng, kí hiệu Ø .

2. Biểu thứ Ven

Để minh họa một tập hợp fan ta dùng một mặt đường cong khép bí mật giới hạn một phần mặt phẳng. Những điểm thuộc phần mặt phẳng này chỉ các phần tử của tập hòa hợp ấy.

*

3.

Xem thêm: Em Hãy Trình Bày Các Bộ Phận Của Hạt Và Chức Năng Từng Bộ Phận

Tập phù hợp con

Ta gọi A là tập thích hợp con của B, kí hiệu A ⊂ B ⇔ x ∈ A => x ∈ B

4. hai tập hợp bằng nhau

Hai tập vừa lòng A với B bằng nhau, kí hiệu A = B, nếu toàn bộ các phần tử của chúng như nhau