Bài Tập Bất Phương Trình Lớp 8

     

I.Kiến thức cần nhớ về bất phương trình

1. Bất phương trình một ẩn

–bất phương trình một ẩn là bất phương trình gồm dạng f(x) > g(x) ( hoặc f(x) 0gọi là nghiệm của phương trình f(x) > g(x) nếu thayx0vào ta được f(x0) > g(x0) là một khẳng định đúng. Giải bất phương trình ta tìm được tất cả những nghiệm xuất xắc tập nghiệm của bất phương trình đó.

Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình lớp 8

– hai bất phương trình được gọi là tương đương nếu chùng tất cả cùng tập nghiệm.

– Phép biến đổi một bất phương trình thành một bất phương trình tương đương gọi là phép biến đổi tương đương.

Một số quy tắc biến đổi tương đương thường cần sử dụng là :

- Chuyển vế : f(x) + h(x) > g(x) f(x) > g(x) – h(x)

- Nhân (chia ) :

+ f(x) > g(x) f(x) .h(x) > g(x).h(x) nếu h(x) > 0 với mọi x

+ f(x) > g(x) f(x) .h(x) 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn :

– Bất phương trình một ẩn là bất phương trình gồm dạng ax + b > 0 ( hoặc ax + b 0 (1)

Ta có (1) ax > -b

+ Nếu a > 0 thì (1) x > -b/a.

*

B. Giải toán 8 những bài tập bất phương trình một ẩn (đề)

*
*
*

C. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn lớp 8 (Lời giải)

*
*

Câu 5:

Giải bỏ ra tiết:

Ta có: ( 2x - 1 )( x + 3 ) - 3x + 1 ≤ ( x - 1 )( x + 3 ) + x2- 5

⇔ 2x2+ 5x - 3 - 3x + 1 ≤ x2+ 2x - 3 + x2- 5⇔ 0x ≤ - 6

⇔ x thuộc tập hợp Ø vậy S = Ø

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 7 Bài 2

Câu 6:

Giải đưa ra tiết:

*

Câu 7:

Giải đưa ra tiết:

Ta có: 8x + 4 > 2( x +5 )

⇔ 8x + 4 > 2x + 10

⇔ 6x > 6

⇔ x > 6 : 6

⇔ x > 1

Chọn đáp án D

*

Câu 10:

Giải chi tiết:

X=2 :

⇔ 2m + 2 3

⇔ x > 3 + 5

⇔ x > 8.

Vậy nghiệm của S là x > 8.

b) x - 2x -4x + 2

⇔ -3x + 4x > 2

⇔ x > 2

Vậy nghiệm của S là x > 2.

Xem thêm: Trong Triết Học Độ Của Sự Vật Và Hiện Tượng Là Giới Hạn Mà Trong Đó

d) 8x + 2 < 7x - 1

⇔ 8x - 7x < -1 - 2

⇔ x < -3

Vậy nghiệm của S là x < -3.

Giảibất phương trình bậc nhất một ẩndo ktktdl.edu.vn biên soạn. Nhằm giúp những bạn làm bao gồm thêm kiến thức mang lại bản thân, còn những bạn học tốt thì bao gồm thể tham khảo xem bản thân mình đạt ở mức độ nào. Sau khoản thời gian làm ngừng các bạn hãy xem kỹ hướng dẫn giải nhé. Nó giúp những bạn hiểu thêm về những việc bất phương trình, đa dạng hơn về biện pháp giải. Chúc các bạn thành công trên nhỏ đường học tập