bao nhiêu độ c

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Bạn đang xem: bao nhiêu độ c

Độ C thanh lịch Độ F (Hoán thay đổi đơn vị)

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết trái khoáy phân số được sản xuất tròn xoe cho tới 1/64 gần nhất. Để đem câu vấn đáp đúng mực rộng lớn van nài mừng rỡ lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành quả.

Lưu ý: quý khách hàng hoàn toàn có thể tăng hoặc tách chừng đúng mực của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số đem nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành quả.

Xem thêm: đăng nhập momo

Lưu ý: Để đem thành quả số thập phân đơn giản mừng rỡ lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên thành quả.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Độ F thanh lịch Độ C

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị thành quả theo dõi format số mũ Thêm thông tin: Độ F Thêm thông tin: Độ C

Độ F

Fahrenheit là một trong thang đo sức nóng chừng sức nóng động lực học tập, với điểm ngừng hoạt động của nước là 32 chừng F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển chi tiêu chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm ngừng hoạt động của nước chênh chéo nhau đúng mực 180 chừng. Vì vậy, một chừng bên trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng tầm sức nóng chừng kể từ điểm ngừng hoạt động tới điểm sôi của nước. Giá trị ko vô cùng được xác lập là -459,67°F.

Chênh chéo sức nóng chừng 1°F tương tự với chênh chéo sức nóng chừng 0,556°C.

chuyển thay đổi Độ F thanh lịch Độ C

Độ C

Mặc mặc dù thuở đầu thang chừng C được xác lập vì như thế điểm sầm uất của nước (và trong tương lai là vấn đề tan chảy của đá), tuy nhiên thang chừng C giờ đầu tiên là một trong thang được suy đi ra, được xác lập có tương quan cho tới thang sức nóng chừng Kelvin.

Giá trị 0 bên trên thang chừng C (0 ° C) ni được xác lập là tương tự với 273,15 K, với độ chệnh chéo sức nóng chừng của 1 ° C tương tự với độ chệnh chéo của 1 K, tức là độ dài rộng đơn vị chức năng vào cụ thể từng thang là như nhau. Như vậy tức là 100 ° C, trước đó được xác lập là vấn đề sôi của nước, ni được xác lập là tương tự với 373,15 K.

Thang đo chừng C là một trong hệ phân tách khoảng, ko nên là hệ tỷ trọng, tức là thang đo chừng C theo dõi một thang kha khá chứ không hề nên vô cùng. cũng có thể thấy được điều nà

Xem thêm: chiều dài iphone 11

Bảng Độ F thanh lịch Độ C

Độ F Độ C
0 -17.78
1 -17.22
2 -16.67
3 -16.11
4 -15.56
5 -15.00
6 -14.44
7 -13.89
8 -13.33
9 -12.78
10 -12.22
11 -11.67
12 -11.11
13 -10.56
14 -10.00
15 -9.44
16 -8.89
17 -8.33
18 -7.78
19 -7.22
Độ F Độ C
20 -6.67
21 -6.11
22 -5.56
23 -5.00
24 -4.44
25 -3.89
26 -3.33
27 -2.78
28 -2.22
29 -1.67
30 -1.11
31 -0.56
32 0.00
33 0.56
34 1.11
35 1.67
36 2.22
37 2.78
38 3.33
39 3.89
Độ F Độ C
40 4.44
41 5.00
42 5.56
43 6.11
44 6.67
45 7.22
46 7.78
47 8.33
48 8.89
49 9.44
50 10.00
51 10.56
52 11.11
53 11.67
54 12.22
55 12.78
56 13.33
57 13.89
58 14.44
59 15.00