BẮT SÂU BẰNG VỢT LÀ BIỆN PHÁP NÀO

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Sử dụng vợt, bẫy đèn để bắt sâu là phương án nào?

A.Biện pháp canh tác

B.Biện pháp thủ công

C.Biện pháp hóa học

D.Biện pháp sinh họcDùng sinh vật để diệt sâu hại là biện pháp nào?

A.Biện pháp canh tác

B.Biện pháp thủ công

C.Biện pháp hóa học

D.Biện pháp sinh học


*

Biện pháp ngăn chặn sâu dịch hại gây độc hại môi trường nhiều nhất là:

A.biện pháp canh tác

B.Biện pháp thủ công

C.Biện pháp hóa học

D.Biện pháp sinh học


Diệt trừ sâu, bệnh hại bằng phương pháp dùng vợt, mồi nhử đèn, mồi nhử độc là phương pháp làm của giải pháp nào?

 

 

 A.

Bạn đang xem: Bắt sâu bằng vợt là biện pháp nào

Biện pháp hóa học.

 B.

Biện pháp sinh học.

 C.

Biện pháp thủ công.

 D.

Biện pháp canh tác.


Bắt sâu,bẫy đèn thuộc biện pháp phòng trừ sâu dịch nào?

A.Biện pháp canh tác.

B.Biện pháp sinh học.

C.Biện pháp thủ công.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 11: Reading Unit 5 Lớp 11 Sách Mới Trang 62, Unit 5 Lớp 11: Reading

D.Biện pháp hóa học.


Sử dụng nấm, ong đôi mắt đỏ để diệt sâu hại thuộc biện pháp phòng trừ sâu bệnh dịch nào?

A.Biện pháp canh tác.

B.Biện pháp sinh học.

C.Biện pháp thủ công.

D.Biện pháp hóa học.


Câu 52: Nội dung của biện pháp canh tác là?

A. Thực hiện thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh

B. Sử dụng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại

C. Làm cho đất, dọn dẹp đồng ruộng, luân canh cây trồng

D. Sử dụng sinh vật nhằm diệt sâu hại

Câu 53: Ưu điểm của giải pháp sinh học tập là?

A. Thấp tiền, chi tiêu đầu tư ít

B. Kết quả cao, không gây ô nhiễm và độc hại môi trường

C. Hiệu quả cao, gây độc hại môi trường

D. Tất cả ý trên phần đông đúng

Câu 54: Muốn phòng, trừ sâu, căn bệnh đạt kết quả cao phải:

A. Sử dụng biện pháp hóa học

B. Sử dụng giải pháp sinh học

C. Sử dụng giải pháp canh tác

D. Sử dụng tổng hợp những biện pháp phòng trừ.

Câu 55: Dùng tay bắt sâu giỏi ngắt bỏ cành, lá bệnh tật thuộc các loại biên pháp gì?

A. Giải pháp hóa học

B. Phương án sinh học

C. Giải pháp canh tác

D. Giải pháp thủ công

Câu 56: Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh dịch hại?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Câu 57: Bộ phận cây xanh bị thối không do tại sao nào?

A. Nhiệt độ cao

B. Vi rút

C. Nấm

D. Vi khuẩn

Câu 58: Hạt giống xuất sắc phải đạt chuẩn... ?

A. Khô, mẩy.

B. Tỉ lệ thành phần hạt xịt thấp.

C. Không sâu bệnh.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Học Lớp 8 Bài 57: Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

D. Tất cả đều đúng.

Câu 59: Sản xuất giống cây xanh bằng hạt, từ tương đương nguyên chủng nhân giống sản xuất đại trà phổ thông ở năm đồ vật mấy?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 60: Sản xuất cây xanh bằng nhân tương tự vô tính thường xuyên được áp dụng cho các loại cây nào?