BIỂU ĐỒ GANTT LÀ GÌ

     
Tổng hợp Ứng dụng vay tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Theo dõi tỷ lệ ngừng công việc

Khi lựa chọn More Error Bar Options sẽ mở ra mục showroom Error Bars based on Series: có nghĩa là Excel mong hỏi các bạn sẽ thêm tài liệu Error Bar tính mang đến vùng tài liệu nào. Ở đây các bạn sẽ chọn đến Start date.

Trong mục Format Error Bars cấu hình thiết lập như sau:

Direction lựa chọn PlusEnd syle chọn No capError Amount chọn Custom/ Specify Value và chọn tới vùng Days Completed (vùng O4:O9)

Sau đó bạn sẽ định dạng hiển thị mang lại vùng này như sau:

kimsa88
cf68