BỘ TÀI CHÍNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
cỗ Tài thiết yếu (tiếng Anh: the Ministry of Finance) là ban ngành của bao gồm phủ, thực hiện công dụng quản lí bên nước về: Tài chính - ngân sách; hải quan; kế toán; truy thuế kiểm toán độc lập; giá; triệu chứng khoán; bảo hiểm; vận động dịch vụ tài chính và thương mại & dịch vụ khác.

Bộ Tài Chính

Khái niệm

Bộ Tài Chính trong tiếng Anh điện thoại tư vấn là: the Ministry of Finance.

Bạn đang xem: Bộ tài chính tiếng anh là gì

Bộ Tài chính là ban ngành của bao gồm phủ, thực hiện công dụng quản lí công ty nước về: Tài thiết yếu - ngân sách.

(Bao gồm: giá thành nhà nước; thuế; phí, lệ giá thành và thu khác của giá thành nhà nước; dự trữ công ty nước; những quĩ tài bao gồm nhà nước; chi tiêu tài chính; tài thiết yếu doanh nghiệp; tàichính hợp tác xã và kinh tế tập thể; gia tài công theo cách thức của pháp luật);

Hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; bệnh khoán; bảo hiểm; chuyển động dịch vụ tài chính và thương mại dịch vụ khác ở trong phạm vi quản ngại lí đơn vị nước của bộ; thực hiện đại diện chủ cài đặt phần vốn nhà nước tại công ty lớn theo chế độ của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ chi tiêu nhà nước.

2. Vụ Đầu tư.

3. Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc trưng (Vụ I).

4. Vụ Tài chính hành chính vì sự nghiệp.

5. Vụ chế độ thuế.

6. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức triển khai tài chính.

7. Vụ hợp tác ký kết quốc tế.

8. Vụ Pháp chế.

9. Vụ tổ chức triển khai cán bộ.

10. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

11. Thanh tra.

12. Văn phòng.

13. Viên Quản lí công sản.

14. Viên Quản lí nợ với tài bao gồm đối ngoại.

15. Cục Quản lí, đo lường và thống kê bảo hiểm.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 Unit 7 Communication, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 7 Communication

16. Cục Quản lí, đo lường và thống kê kế toán, kiểm toán.

17. Viên Quản lí giá.

18. Cục Tin học và Thống kê tài chính.

19. Cục Tài thiết yếu doanh nghiệp.

20. Cục planer - Tài chính.

21. Tổng viên Thuế.

22. Tổng cục Hải quan.

23. Tổng viên Dự trữ nhà nước.

24. Kho tệ bạc Nhà nước.

25. Ủy ban kinh doanh chứng khoán Nhà nước.

26. Viện kế hoạch và chính sách tài chính.

27. Thời báo Tài bao gồm Việt Nam.

28. Tạp chí Tài chính.

29. Trường tu dưỡng cán bộ tài chính.

Các tổ chức triển khai qui định trường đoản cú khoản 1 cho khoản 25 là các tổ chức hành chủ yếu giúp bộ trưởng thực hiện công dụng quản lí nhà nước; những tổ chức hình thức từ khoản 26 mang đến khoản 29 là các tổ chức sự nghiệp ship hàng quản lí bên nước thuộc bộ.

Vụ chi phí nhà nước tất cả 5 phòng, Vụ cơ chế thuế tất cả 5 phòng, Vụ Tài chủ yếu hành chính vì sự nghiệp tất cả 4 phòng, Vụ Đầu tư có 4 phòng, Vụ Tài chính các ngân mặt hàng và tổ chức tài thiết yếu có 4 phòng, Vụ Pháp chế gồm 5 phòng, Vụ tổ chức triển khai cán bộ có 5 phòng, Vụ thích hợp tác quốc tế có 4 phòng.

Cục quản lí nợ cùng Tài chính đối ngoại tất cả 9 phòng, cục Quản lí giá bao gồm 6 phòng, cục Quản lí công sản gồm 5 phòng, viên Quản lí, đo lường bảo hiểm có 7 phòng, cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán có 5 phòng, cục Tài chính doanh nghiệp có 9 phòng, cục Tin học với Thống kê tài thiết yếu có 8 phòng, Cục planer - Tài bao gồm có 10 phòng, điều tra Bộ có 11 phòng, văn phòng và công sở Bộ bao gồm 6 phòng.

Xem thêm: Khái Niệm Tư Tưởng Là Gì - Ví Dụ Về Các Nhà Tư Tưởng Lớn Trên Thế Giới

Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu trình Thủ tướng chính phủ ban hành các quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng viên Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng viên Dự trữ đơn vị nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước với danh sách các tổ chức sự nghiệp khác thuộc bộ.