CALL MARGIN LÀ GÌ

     
Margin Call nói một cách khác là lệnh tạm dừng ký kết quỹ, là 1 trong những biện pháp bảo đảm giúp trader quản lý rủi ro của họ và phòng ngừa tổn thất bổ sung. Đó là một thông báo từ bên môi giới của bạn rằng bạn có nguy cơ có thể có một trong những hoặc toàn bộ các lệnh của công ty buộc bắt buộc đóng hoặc bị thanh lý

Margin Call, còn được gọi là lệnh tạm dừng ký kết quỹ, là một biện pháp đảm bảo giúp trader cai quản rủi ro của mình và chống ngừa tổn thất té sung. Đó là một thông tin từ đơn vị môi giới của chúng ta rằng các bạn có nguy cơ hoàn toàn có thể có một số hoặc toàn bộ các lệnh của khách hàng buộc phải đóng hoặc bị thanh lý.Mức giới hạn được tính bằng phương pháp chia vốn chủ sở hữu của bạn cho mức ký quỹ nên và nhân với 100%.Lệnh Margin Callxảy ra khi xác suất vốn chủ mua trong tài khoản giảm sút dưới mức yêu thương cầu ký kết quỹ duy trì.Tại ktktdl.edu.vn, margin callxảy ra khi mức cam kết quỹ của doanh nghiệp giảm xuống bên dưới 30%.Stop Out là hành vi đóng hoặc thanh lý các lệnh của bạn.Tại ktktdl.edu.vn, vấn đề dừng thanh toán xảy ra lúc mức ký quỹ của doanh nghiệp giảm xuống bên dưới 30%.Khi một lệnh đóng giao dịch xảy ra, lệnh đang mở với khoản lỗ mập nhất của người tiêu dùng sẽ tự động bị đóng cho tới khi mức cam kết quỹ của công ty trở lại trên 30% để đảm bảo an toàn tài khoản của doanh nghiệp khỏi bị lỗ thêm. Đây là giải pháp ktktdl.edu.vn giúp bạn cai quản rủi ro của mình.Để kiêng bị đóng đều lệnh vẫn mở của người tiêu dùng khi sẽ giao dịch, chúng ta cần bảo đảm mức ký kết quỹ của mình gia hạn trên 30% bằng phương pháp gửi thêm tiền.

Bạn đang xem: Call margin là gì

Hạn chế thất bại lỗ là trong những khía cạnh quan trọng nhất của thanh toán giao dịch và nhiều trader chọn thực hiện lệnh cắt lỗ như một phương án bảo vệ. Khía cạnh khác, một trong những trader quyết định quản lý rủi ro của họ theo biện pháp thủ công bằng cách giám sát các giao dịch mở của họ.

Mức ký kết quỹ của khách hàng là khoản ký quỹ bắt buộc để duy trì mỗi giao dịch thanh toán mở trên thông tin tài khoản của bạn. Để mở và duy trì giao dịch của bạn, bạn phải có đủ nguồn lực giao dịch để đáp ứng nhu cầu yêu cầu cam kết quỹ phần lớn lúc.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Cung Tròn, Cung Tròn, Độ Dài Cung Tròn, Diện Tích Hình Quạt Tròn

Vốn nhàn nhã rỗi của doanh nghiệp thể hiện tại số sót lại để triển khai các thanh toán giao dịch mới hoặc trang trải bất kỳ biến rượu cồn giá xấu đi nào trong các giao dịch mở của bạn.

Lệnh dừng ký quỹ là 1 biện pháp bảo vệ, quan trọng đặc biệt đối với các trader không áp dụng lệnh cắt lỗ. Khi mức ký kết quỹ sụt giảm dưới 30%, lệnh mở của người sử dụng với khoản lỗ lớn nhất sẽ tự động bị đóng góp như một cơ chế an ninh được tích vừa lòng sẵn.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Meeting Là Gì ? Có Những Nền Tảng Meeting Nào Hiện Nay?

*

Trong ví dụ trên, một địa chỉ 5 lot đã có được mở cùng mức cam kết quỹ hiện là hơn 2000%. Giả dụ mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, hệ thống sẽ tự động đóng giao dịch thanh toán để kiêng bị đại bại lỗ thêm.