Cấu trúc chung của máy tính gồm mấy phần

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cấu trúc chung của dòng sản phẩm tính gồm?

A. Bộ xử lí trung tâm

B. Cỗ nhớ

C. Những thiết bị vào/ra

D. Tất cả các ý trên


*

Cấu trúc chung của dòng sản phẩm tính điện tử gồm những khối chức năng

A. Chip xử lý trung tâm (CPU). B. Cỗ nhớ.

Bạn đang xem: Cấu trúc chung của máy tính gồm mấy phần

C. Trang bị vào/ra. D. Sản phẩm công nghệ vào/ra, CPU, bộ nhớ.


*

Cấu trúc chung của dòng sản phẩm tính gồm các khối chức năng: bộ xử lí trung tâm; lắp thêm vào với thiết bị ra (thường được gọi chung là thiết bị vào/ra). Không tính ra, để tàng trữ thông tin, máy tính điện tử còn có thêm một khối chức năng quan trọng nữa  bộ nhớ. Cỗ xử lí trung tâm hoàn toàn có thể được coi  bộ não của đồ vật tính.

Xem thêm: Tác Giả Của Bài Thơ Tỏ Lòng, Cảm Nhận Về Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão


Câu 3: cấu tạo chung của máy tính năng lượng điện tử gồm những khối chức năngA. Bộ xử lý trung tâm(CPU)B. BộC. Trang bị vào/raĐ. Cả bố đáp án ABC


 Các khối tính năng chính trong khối cấu trúc chung của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử theo Von Neumann gồm có:

A. Cỗ nhớ; bàn phím; màn hình

B. Cpu trung tâm; lắp thêm vào; cỗ nhớ

C. Cpu trung tâm; bàn phím và chuột; thiết bị in và màn hình

D. Bộ xử lý trung chổ chính giữa và cỗ nhớ; thứ vào; máy ra


Để thiết bị tính rất có thể trợ giúp con fan trong việc xử lí thông tin thì thứ tính cần có các thành phần nào sau đây.

A. Sản phẩm công nghệ vào, cỗ nhớ, vật dụng in, vật dụng ra

B. Bộ xử lí, đồ vật ra, máy vào, wifi

C. Cỗ xử lí, thứ vào, cỗ nhớ, lắp thêm ra

D. Vật dụng vào, cỗ nhớ, đồ vật ra, cỗ não


Để tiến hành các hoạt động xử lí thông tin, đồ vật tính cần có những thành phần nào?

A. Bộ nhớ; Bàn phím; Màn hình.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của San Hô Ng Có Ở Hải Quỳ, Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Là San Hô

B.Bộ xử lí; đồ vật vào; bộ nhớ.

C. Bộ xử lí; bàn phím và chuột; trang bị in với màn hình

.D. Bộ xử lí; cỗ nhớ; thiết bị vào; thứ ra


Chuột, bàn phím, vật dụng quét trực thuộc thành phần nào của dòng sản phẩm tính:A. Thiết bị raB. Bộ xử líC. Bộ nhớD. Trang bị vào


Câu 1: những lệnh và tài liệu của công tác đang thực hiện được giữ trên thiết bị:

A. ROM B. RAM C. Băng từ bỏ D. Đĩa từ

Câu 2: Các phần tử chính trong sơ đồ cấu tạo máy tính gồm:

A. CPU, bộ nhớ lưu trữ trong/ngoài, thiết bị vào/ra

B. Bàn phím và bé chuột

C. Lắp thêm quét và ổ cứng

D. Màn hình và thứ in

Câu 3: bộ nhớ chính (bộ ghi nhớ trong) gồm những:

A. Thanh ghi cùng ROM

B. Thanh ghi cùng RAM

C. ROM và RAM

D. Cache với ROM

Câu 4: lựa chọn câu tuyên bố đúng nhất trong các câu sau:

A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa

B. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, vật dụng in

C. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, sản phẩm công nghệ quét (máy Scan)

D. Những thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình

Câu 5: hệ thống tin học gồm những thành phần:

A. Fan quản lí, máy vi tính và Internet

B. Sự quản lí và tinh chỉnh của bé người, phần cứng cùng phần mềm

C. Lắp thêm tính, phần mềm và dữ liệu

D. Sản phẩm tính, mạng với phần mềm

Câu 6: trang bị nào vừa là lắp thêm vào vừa là thiết bị ra:

A. Lắp thêm chiếu B. Screen C. Modem D. Webcam

Câu 7: ROM là bộ nhớ lưu trữ dùng để:

A. Cất hệ điều hành và quản lý MS DOSB. Bạn dùng hoàn toàn có thể xóa hoặc setup chương trình vào

C. Chứa những dữ liệu quan trọng

D. Chứa các chương trình khối hệ thống được hãng sản xuất sản xuất cài đặt sẵn và người tiêu dùng thường không