chiều nay có mưa không

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo khí hậu - Ngày và tối 11/09/2023

 • Bạn đang xem: chiều nay có mưa không

  Hà Nội

  Có mây, có những lúc sở hữu mưa rào và dông. Gió nhẹ nhàng. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-27 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 32-34 độ, sở hữu điểm bên trên 34 chừng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Có mây, sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, riêng rẽ chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, tổng thể sở hữu mưa to tát cho tới vô cùng to tát. Gió nhẹ nhàng. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 24-27 chừng, riêng rẽ chống Tây Bắc 22-24 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 31-34 độ, sở hữu điểm bên trên 34 chừng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Có mây, ngày sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, tối sở hữu mưa rào và rải rác rưởi sở hữu dông, tổng thể sở hữu mưa to tát cho tới vô cùng to tát. Gió nhẹ nhàng. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 24-27 chừng, vùng núi sở hữu điểm bên dưới 23 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 31-34 độ, sở hữu điểm bên trên 34 chừng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: manipulation là gì

  Có mây, ngày nắng và nóng, phía Nam sở hữu điểm nắng và nóng nóng; chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, riêng rẽ phía Bắc sở hữu mưa rào và dông rải rác rưởi, tổng thể sở hữu mưa to tát cho tới vô cùng to tát. Gió tây cho tới tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-28 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 32-35 độ, phía Nam sở hữu điểm bên trên 35 chừng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, ngày nắng và nóng, riêng rẽ phía Bắc sở hữu nắng và nóng nóng; chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-28 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 33-36 chừng, sở hữu điểm bên trên 36 chừng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, riêng rẽ chiều và tối sở hữu mưa rào và dông, tổng thể sở hữu mưa to tát cho tới vô cùng to tát. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 20-23 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 27-30 chừng, sở hữu điểm bên trên 30 chừng.

 • Nam Bộ

  Có mây, sở hữu mưa rào và dông vài ba điểm, riêng rẽ chiều và tối sở hữu mưa rào và dông, tổng thể sở hữu mưa to tát cho tới vô cùng to tát. Gió tây-nam cấp cho 2-3. Trong mưa dông sở hữu kĩ năng xẩy ra lốc, sét và dông tố rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 23-26 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 30-33 chừng.

  Xem thêm: ngàn vạn bẫy tình của bạn trai báo hệ