CHỌN CÂU ĐÚNG TIA TỬ NGOẠI

     

Bộ 30 bài tập trắc nghiệm thiết bị lí lớp 12 bài xích 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có đáp án rất đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm thứ lí lớp 12 bài 27.

Bạn đang xem: Chọn câu đúng tia tử ngoại


Trắc nghiệm vật dụng lí 12 bài xích 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Bài giảng Trắc nghiệm trang bị lí 12 bài xích 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Câu 1. công dụng nổi nhảy của tia hồng ngoại là tác dụng

A. Quang điện.

B. Thắp sáng.

C. Nhiệt.

D. Hóa học (làm đen phim ảnh).

Hiển thị lời giải

Câu 2. Tia tử nước ngoài được vạc ra rất khỏe khoắn từ mối cung cấp nào sau đây ?

A. Lò sưởi năng lượng điện trở .

B. Hồ quang điện.

C. Lò vi sóng.

D. Nhà bếp củi.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Tia tử ngoại không có đặc điểm nào tiếp sau đây ?

A. Quang đãng điện.

B. Thắp sáng.

C. Kích say mê sự phạt quang.

D. Sinh lí.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Tia tử ngoại có một trong những đặc tính rất nổi bật sau đây:

+ tác dụng mạnh lên phim ảnh, có tác dụng ion hóa không gian và các chất khác.

+ Kích phù hợp sự phát quang của đa số chất, có thể gây ra một vài phản ứng quang quẻ hóa và phản ứng hóa học.

+ có một số tính năng sinh lí: bài trừ tế bào, có tác dụng da rám nắng, làm cho hại mắt, ...

+ hoàn toàn có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện.


Câu 4. Tia hồng ngoại với tia tử nước ngoài không bao gồm cùng đặc thù nào sau đây?

A. Bị nước hấp thụ mạnh.

B. Có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ quang điện trong.

C. Tạo ra một số trong những phản ứng hoá học.

D. Có chức năng lên một vài phim ảnh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Tia hồng ngoại cùng tia tử ngoại không có cùng đặc điểm là bị nước hấp phụ mạnh, đặc thù này chỉ có ở tia tử ngoại.


Câu 5. khung người con người ở sức nóng độ khoảng tầm 370 C phân phát ra những phản xạ nào tiếp sau đây ?

A. Tia X.

B. Sự phản xạ nhìn thấy.

C. Tia hồng ngoại.

D. Tia tử ngoại.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Cơ thể con bạn ở nhiệt độ khoảng tầm 370 C phạt ra hoàn toàn có thể phát ra các tia hồng ngoại.


Câu 6. Tia hồng ngoại

A. Là một trong bức xạ đối kháng sắc tất cả màu hồng.

B. Là sóng năng lượng điện từ gồm bước sóng bé dại hơn 0,38 μm.

C. Do những vật gồm nhiệt độ lớn hơn độ không tuyệt vời và hoàn hảo nhất phát ra.

D. Bị lệch trong điện trường và từ trường.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

A – sai, phản xạ hồng nước ngoài không nhận thấy được.

B – sai, là sóng điện từ có bước sóng to hơn 0,76 μm đến khoảng chừng vài milimét.

C – đúng, phần nhiều vật dù ở ánh nắng mặt trời thấp, đông đảo phát ra tia hồng ngoại.

D – sai, tia mặt trời là phản xạ điện từ, không mang điện nên không xẩy ra lệch trong năng lượng điện trường cùng từ trường.


Câu 7. phân phát biểu như thế nào sau đây là không đúng ?

A. Tia mặt trời do các vật bị nung nóng phát ra.

B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ gồm bước sóng to hơn 0,76 μm.

C. Tia hồng ngoại có chức năng lên mọi nhiều loại kính ảnh.

D. Tia mặt trời có chức năng nhiệt khôn xiết mạnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

A – đúng

B – đúng

C – sai, tia hồng ngoại tác dụng lên một vài loại kính hình ảnh chứ chưa phải là tất cả.

D – đúng


Câu 8. Tia hồng ngoại

A. Có chức năng đâm xuyên khôn xiết mạnh.

B. Có thể kích thích một trong những chất phạt quang.

C. Chỉ được phạt ra từ những vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000C.

D. Mắt người không nhận thấy được.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

A – sai, tia hồng ngoại không tồn tại tính đâm xuyên mạnh vì cách sóng dài.

B – sai, tia hồng ngoại không kích thích các chất phân phát quang.

C – sai, vị tia hồng ngoại phần đông được phạt ra ở gần như vật dù ánh nắng mặt trời thấp.

D – đúng


Câu 9. tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng ?

A. Vật có ánh nắng mặt trời trên 30000C vạc ra tia tử ngoại vô cùng mạnh.

B. Tia tử nước ngoài bị chất thủy tinh hấp thụ mạnh.

C. Tia tử ngoại là sóng năng lượng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia nắng tím.

D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

A – đúng

B – đúng

C – đúng, tia tử ngoại gồm bước sóng ngắn hơn 0,38 μm đến cỡ 10-9 m (ngắn hơn cách sóng của ánh nắng tím).

D – sai, tia hồng ngoại new có tính năng nhiệt mạnh, tia tử ngoại có tác dụng nhiệt yếu rộng tia hồng ngoại.


Câu 10. phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Tia tử ngoại có tính năng sinh lí.

B. Tia tử ngoại hoàn toàn có thể kích ưa thích cho một số trong những chất vạc quang.

C. Tia tử nước ngoài có chức năng mạnh lên kính ảnh.

D. Tia tử nước ngoài không có chức năng đâm xuyên.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Tia tử nước ngoài có một trong những đặc tính nổi bật sau đây:

+ công dụng mạnh lên phim ảnh, làm cho ion hóa bầu không khí và những chất khác.

+ Kích yêu thích sự phát quang của nhiều chất, có thể gây ra một vài phản ứng hóa học với phản ứng quang quẻ hóa.

+ bao gồm một số tính năng sinh lí: hủy diệt tế bào, làm cho da rám nắng, làm hại mắt, ...

+ rất có thể gây ra hiện tượng quang điện.

+ Bị thủy tinh, nước, ...hấp thụ mạnh. Tuy thế tia tử ngoại tất cả bước sóng 0,18 μm mang lại 0,4 μm truyền qua được thạch anh.


Câu 11. đồ vật chỉ phạt ra tia hồng ngoại mà không phát ra tia nắng đỏ là

A. Vật bao gồm nhiệt độ nhỏ tuổi hơn 5000C.

B. Vật gồm nhiệt độ lớn hơn 5000C và nhỏ dại hơn 25000C.

C. Vật có nhiệt độ lớn hơn 25000C.

D. Phần đông vật được nung nóng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Vật chỉ vạc ra tia hồng ngoại cơ mà không vạc ra ánh sáng đỏ là vật tất cả nhiệt độ nhỏ hơn 5000.


Câu 12. lựa chọn câu đúng. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

A. Hầu như là sóng năng lượng điện từ nhưng tất cả tần số khác nhau.

B. Không có các hiện tượng kỳ lạ phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

C. Chỉ gồm tia hồng ngoại làm black kính ảnh.

D. Chỉ bao gồm tia hồng ngoại có chức năng nhiệt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

A – đúng

B – sai, vì chưng tia hồng ngoại với tia tử ngoại mọi là sóng điện từ nên đều phải có các hiện tượng kỳ lạ phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

C – sai, vày tia hồng ngoại và tia tử ngoại phần đa làm black kính ảnh.

D – sai, vị tia hồng ngoại với tia tử ngoại đầy đủ có tính năng nhiệt, nhưng chức năng nhiệt của tia hồng ngoại bạo gan hơn tia tử ngoại.


Câu 13. Bức xạ tất cả bước sóng = 0,1μm

A. Thuộc vùng tia nắng nhìn thấy.

B. Là tia hồng ngoại.

C. Là tia tử ngoại.

D. Là tia X.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Tia tử ngoại tất cả bước sóng ngắn thêm 0,38 μm đến cỡ 10-9 m (ngắn hơn cách sóng của tia nắng tím).


Câu 14. phát biểu nào tiếp sau đây đúng ?

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn nữa tần số của tia sáng sủa vàng.

B. Tia tử ngoại tất cả bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng sủa đỏ.

C. Phản xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của sự phản xạ hồng ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại tất cả tần số nhỏ hơn tần số của sự phản xạ hồng ngoại.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

A – sai, vì tia hồng ngoại tất cả tần số nhỏ hơn tần số của tia sáng sủa vàng.

B – sai, vị tia tử ngoại tất cả bước sóng nhỏ hơn cách sóng của tia sáng đỏ.

C – đúng do bước sóng của tia tử ngoại nhỏ tuổi hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

D – sai, bởi bức xạ tử ngoại bao gồm tần số lớn hơn tần số của phản xạ hồng ngoại.


Câu 15. Tia tử nước ngoài không có đặc thù nào tiếp sau đây ?

A. Có tính chất diệt khuẩn.

Xem thêm: Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 Trang 25, Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3 Bài 17

B. Bị tầng ôzon của khí quyển Trái Đất hấp thụ.

C. Giúp chụp ảnh vào ban đêm.

D. Có chức năng nhiệt.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Trong y học, tia tử ngoại được áp dụng để tiệt trùng những dụng ráng phẫu thuật, nhằm chữa một số bệnh như bệnh dịch còi xương.

Tầng ozôn hấp thụ số đông các tia có bước sóng dưới 300 nm, trong các số đó có tia tử ngoại.

Tia tử nước ngoài cũng có công dụng nhiệt mà lại không rõ bởi tia hồng ngoại.

Tia hồng ngoại được ứng dụng trong camera hồng ngoại nhằm chụp hình ảnh vào ban đêm.


Câu 16. Để nhận ra tia tử ngoại, ta hoàn toàn có thể dùng :

A. Nhiệt độ kế.

B. Màn huỳnh quang.

C. Mắt quan sát.

D. Pin nhiệt độ điện.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

A – sai, vày tia tử ngoại có tác dụng nhiệt cơ mà không mạnh.

B – đúng, tia tử nước ngoài có tác dụng mạnh lên phim ảnh.

C – sai, vày tia tử ngoại không nhận thấy được.

D – sai, bởi vì tia tử nước ngoài có tác dụng nhiệt nhưng không mạnh.


Câu 17. những nguồn nào sau đây không vạc ra tia tử nước ngoài là :

A. Khía cạnh Trời.

B. Hồ quang điện.

C. Dây tóc bóng đèn cháy sáng.

D. Đèn thủy ngân.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Các mối cung cấp phát ra tia tử ngoại là các vật được nung nóng đến ánh nắng mặt trời cao (trên 20000C), ví dụ: đèn khá thủy ngân, hồ nước quang điện, mặt trời, ...


Câu 18. Tia tử nước ngoài là những sự phản xạ không bắt gặp được, tất cả bước sóng

A. Nằm trong tầm từ 0,4 mm cho 0,76 mm.

B. Dài thêm hơn nữa bước sóng của tia nắng đỏ.

C. Dài thêm hơn nữa bước sóng của ánh nắng tím.

D. Ngắn hơn bước sóng của tia nắng tím.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Tia tử ngoại có bước sóng ngắn thêm một đoạn 0,38 μm cho cỡ 10-9 m (ngắn hơn cách sóng của ánh sáng tím).


Câu 19. Tia mặt trời không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Do các vật bị nung rét phát ra.

B. Làm phát quang một số chất.

C. Có công dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

D. Có tính năng nhiệt mạnh.

Hiển thị giải đáp

Câu 20. đặc thù nào sau đó là tính chất tầm thường của tia hồng ngoại cùng tia tử ngoại ?

A. Có chức năng nhiệt.

B. Làm phát quang một số trong những chất.

C. Làm ion hóa ko khí.

D. Có tính năng lên kính ảnh.

Hiển thị giải đáp

Câu 21. Để nhận thấy tia hồng ngoại, ta rất có thể dùng:

A. Màn huỳnh quang.

B. đôi mắt quan sát.

C. Pin nhiệt độ điện.

D. Quang phổ kế.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Vì công dụng nổi nhảy của tia hồng ngoại là chức năng nhiệt đề xuất để phân biệt tia hồng ngoại tín đồ ta hoàn toàn có thể dùng pin nhiệt độ điện.


Câu 22. Tia hồng ngoại là những bức xạ không bắt gặp được, bao gồm bước sóng

A. Nằm trong khoảng từ 0,4 mm mang đến 0,76 mm.

B. Dài ra hơn nữa bước sóng của ánh nắng đỏ.

C. Ngắn thêm một đoạn bước sóng của ánh nắng tím.

D. Ngắn lại bước sóng của tia nắng đỏ.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Tia hồng ngoại tất cả bước sóng lớn hơn 0,76 μm mang lại cỡ vài ba milimét (lớn hơn cách sóng của tia nắng đỏ và nhỏ hơn bước sóng của sóng vô đường điện).


Câu 23. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có đặc thù chung nào sau đây?

A. Truyền được trong chân không.

B. Cần sử dụng trong y học chữa bệnh còi xương.

C. Sử dụng trong công nghiệp cùng đời sống nhằm sấy, sưởi.

D. Tạo ra phản ứng quang hợp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

A – đúng, tia hồng ngoại cùng tia tử ngoại phần đa là sóng điện từ phải truyền được vào chân không.

B – sai, chỉ tia tử ngoại bắt đầu có tác dụng điều trị bé xương.

C – sai, tia hồng ngoại có chức năng nhiệt mạnh dạn nhưng tia tử ngoại chức năng nhiệt yếu nên không thể dùng trong công nghiệp.

D – sai, tia tử ngoại khiến ra một số trong những phản ứng quang quẻ hóa.


Câu 24. chọn câu đúng. Tia tử ngoại

A. Ko có tác dụng nhiệt.

B. Cũng có công dụng nhiệt.

C. Không làm black phim ảnh.

D. Làm black phim ảnh, tuy vậy không làm đen mạnh khỏe bằng ánh sáng nhìn thấy.

Hiển thị giải đáp

Câu 25. Tia hồng ngoại được ứng dụng

A. để tiệt trùng trong bảo vệ thực phẩm.

B. Trong tinh chỉnh và điều khiển từ xa của tivi.

C. Trong y tế để mà chụp điện.

D. Trong công nghiệp nhằm tìm tàn tật của sản phẩm.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Tia hồng ngoại được ứng dụng để sấy khô, sưởi ấm.

Tia mặt trời được sử dụng trong số bộ điều khiển và tinh chỉnh từ xa nhằm điều khiển hoạt động vui chơi của tivi, ...

Tia hồng ngoại được dùng để làm chụp hình ảnh bề mặt của Trái Đất, chụp hình ảnh hồng ngoại, ...


Câu 26. vào quân sự, tia hồng ngoại được sử dụng để

A. Dò search mìn.

B. Chế tạo tên lửa tự động hóa tìm mục tiêu.

C. Chụp hình ảnh quân sự.

D. Chế tạo súng.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Trong quân sự, thương hiệu lửa tự động tìm mục tiêu phụ thuộc vào tia mặt trời do mục tiêu phát ra.


Câu 27. trong các máy lọc nước RO ở những hộ mái ấm gia đình hiện nay, sự phản xạ được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm biến đổi dạng trọn vẹn vi khuẩn là

A. Tia hồng ngoại.

B. Sóng vô tuyến.

C. ánh nắng nhìn thấy.

D. Tia tử ngoại.

Hiển thị giải đáp

Câu 28. trong công nghiệp cơ khí, dựa vào tính chất nào dưới đây của tia tử ngoại mà người ta dò tìm dấu nứt trên bề mặt kim loại?

A. Kích thích các phản ứng hóa học.

B. Kích phù hợp phát quang các chất.

C. Công dụng lên phim ảnh.

D. Có tác dụng ion hóa không gian và những chất khác.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Trong công nghiệp cơ khí, tia tử ngoại được thực hiện để dò tìm vệt nứt trên bề mặt kim loại. Xoa một lớp hỗn hợp phát quang lên cùng bề mặt vật, bỏ phần đó ngấm vào kẽ nứt. Lúc chiếu tia tử ngoại vào, đông đảo chỗ đó sẽ sáng lên.

Dựa vào đặc điểm kích thích hợp sự vạc quang của nhiều chất.


Câu 29. Tại những cửa sảnh bay, trung trung ương thương mại, công ty hàng luôn luôn có cửa ngõ kính đóng góp mở tự động hóa từ xa khi bí quyết vài cách chân. Đây chính là ứng dụng của

A. Tia tử ngoại.

B. Tia nắng sáng chú ý thấy.

C. Tia hồng ngoại.

D. Sóng vô tuyến.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Tại các cửa sảnh bay, trung trung tâm thương mại, nhà hàng luôn có cửa kính đóng góp mở tự động từ xa khi biện pháp vài bước chân. Đây đó là ứng dụng của tia hồng ngoại, fan ta chế trên ra các cảm ứng hồng ngoại góp phát hiện nay sự hiện diện của trang bị thể hoạt động phát ra hồng ngoại, từ đó kích hoạt khối hệ thống đóng, mở cửa.


Câu 30. lý do người thợ hàn hồ nước quang phải buộc phải “mặt nạ” bịt mặt, mỗi một khi cho phóng hồ quang?

A. Bức xạ phát ra từ hồ quang điện lúc hàn điện chứa rất nhiều tia tử ngoại có thể làm hỏng giác mạc của mắt và tạo ung thư da.

B. Bức xạ phát ra từ hồ quang quẻ điện lúc hàn điện chứa rất nhiều tia hồng ngoại có thể có tác dụng nóng cơ thể.

C. Bức xạ phát ra từ hồ quang quẻ điện lúc hàn điện chứa rất nhiều tia tử ngoại có thể làm ion hóa ko khí bao bọc thợ hàn.

D. Bức xạ phát ra từ hồ quang đãng điện lúc hàn điện chứa rất nhiều tia hồng ngoại có thể kích thích những phản ứng hóa học không có ích trong khung người con người.

Xem thêm: Các Kim Loại Dẫn Điện Được Là Vì, Kim Loại Dẫn Điện Tốt Vì Sao

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Bức xạ phát ra từ hồ quang điện lúc hàn điện chứa rất nhiều tia tử ngoại có thể làm hỏng giác mạc của mắt và gây ung thư da, vì chưng đó thợ hàn phải có mặt nạ siêng dụng đậy mắt và mặt lúc thao tác hàn.1 6595 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 7 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm technology lớp 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm đồ vật Lí lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 8 bao gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm công nghệ lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm đồ dùng lí lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ Anh lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 9 tất cả đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 10 tất cả đáp án

Trắc nghiệm đồ dùng Lí lớp 10 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 tất cả đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm technology lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm đồ vật Lí lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ anh lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc phòng - bình yên lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm công nghệ lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm đồ dùng Lí lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm giờ anh lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 gồm đáp án


*

trình làng
liên kết
chính sách
kết nối