Chọn Câu Sai Lực Hướng Tâm

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn phát biểu sai. Lực hướng tâm

A. là lực (hợp lực) tác dụng lên vật hoạt động tròn đều

B. gây ra gia tốc hướng trung ương cho vật

C. là một nhiều loại lực trong tự nhiên, lộ diện khi vật vận động tròn đều

D. không mở ra khi vật vận động trên đường thẳng


*


Một thứ có cân nặng 1kg vận động tròn đều trên đường tròn có nửa đường kính là 10 cm. Thì lực hướng tâm công dụng lên đồ 10N. Xác minh tốc độ góc của vật.

Bạn đang xem: Chọn câu sai lực hướng tâm

A. 10 rad/s

B. 5 rad/s

C. 15 rad/s

D. 20 rad/s


Một đồ có cân nặng 1kg vận động tròn đều trên phố tròn có bán kính là 10 cm. Thì lực hướng tâm tính năng lên đồ gia dụng 10N. Xác minh tốc độ góc của vật


Một thứ 10kg chuyển động tròn phần nhiều với gia tốc hướng trung tâm 0,5 m/s 2 chịu tác dụng của lực hướng tâm là


Một đồ vật có khối lượng 2kg chuyển động tròn đều trên đường tròn có nửa đường kính 50cm có tốc độ 4 vòng/s. Khẳng định lực hướng tâm chức năng lên vật


Một đồ dùng có cân nặng 2kg hoạt động tròn đều trên phố tròn có bán kính 50cm có tốc độ 4 vòng/s. Xác minh lực phía tâm tính năng lên vật.

A. 551N

B. 431N

C. 151 N

D. 631N


Độ béo của lực phía tâm công dụng lên một vật trọng lượng m chuyển động đều bên trên vòng tròn bán kính r với vận tốc v là

A. Mrv

*

*

*


Chọn câu tuyên bố đúng.A. Nếu không tồn tại lực tác dụng vào đồ dùng thì vật dụng không chuyển động được.

B. Nếu như thôi không tác dụng lực vào vật dụng thì đồ đang vận động sẽ giới hạn lại.

C. đồ gia dụng nhất thiết phải hoạt động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

D. Nếu chỉ bao gồm một lực công dụng lên đồ vật thì tốc độ của đồ dùng bị cụ đổi.

A. Nếu không có lực chức năng vào đồ thì đồ không chuyển động được.

B. Nếu như thôi không tính năng lực vào đồ dùng thì thiết bị đang hoạt động sẽ ngừng lại.

C. Vật dụng nhất thiết phải vận động theo hướng của lực tác dụng.

D. Giả dụ chỉ gồm một lực tác dụng lên thứ thì tốc độ của thứ bị cố gắng đổi.

Xem thêm: Giải Sinh Học Lớp 6 Bài 29 Sách Mới, Lý Thuyết Sinh Học 6 Bài 29: Các Loại Hoa


Lớp 10 vật dụng lý
1
0

Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng trung tâm là:

A. Một trong số lực tác dụng lên vật.

B. Trọng lực tính năng lên vật.

C. hòa hợp lực của tất cả các lực chức năng lên vật.

D. Lực hấp dẫn.


Lớp 10 vật lý
1
0

Khi vật hoạt động tròn đều, lực hướng trung khu là:

A. Một trong số lực tác dụng lên vật.

B. Trọng lực công dụng lên vật.

C. Phù hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật.

D. Lực hấp dẫn.


Lớp 10 thứ lý
1
0

Khi vật hoạt động tròn đều, lực hướng tâm là:

A. Một trong những lực tính năng lên vật.

B. Vừa lòng lực của toàn bộ các lực tính năng lên vật theo phương hướng vào tâm.

C. Yếu tắc của trọng tải theo phương hướng về phía tâm quỹ đạo.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Phần Tập Làm Văn Lớp 9 Tập 2 Bài Tổng Kết Phần Tập Làm Văn

D. Lý do làm biến đổi độ mập của vận tốc.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)