chủ nhật tuần này có mưa không

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 16h 02/09/2023

  • Thời tiết

    : Mây thay cho thay đổi, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

26°C

50%

 39°%

4m/s

Có mây, ngày ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

34°C

27°C

 88°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ thân phụ 05/09/2023

34°C

28°C

 98°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

35°C

27°C

 94°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ năm 07/09/2023

Xem thêm: trang tải nhạc

34°C

27°C

 88°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ sáu 08/09/2023

35°C

28°C

 90°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ bảy 09/09/2023

34°C

28°C

 90°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 10/09/2023

35°C

28°C

 80°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ nhì 11/09/2023

34°C

28°C

 92°%

Có mây, đem mưa rào

Thứ thân phụ 12/09/2023

34°C

28°C

 92°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: chụp màn hình iphone 13

Biểu trang bị sức nóng chừng 10 ngày qua