CLAUSE LÀ GÌ

     

*

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ tình dục Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ giỏi có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm giải ưng ý rõ rộng về danh từ đứng trước nó. Xét ví dụ như sau:

The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend. Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó lép vế the woman và dùng làm xác định danh tự đó.Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn tất cả một câu trả chỉnh:The woman is my girlfriend.

Bạn đang xem: Clause là gì

2. Các dạngmệnh đề tình dục A. Relative Pronouns - Đại từ quan tiền hệ

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ vật, đụng vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldnt readwhich surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I dont lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative Clauses -Mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay gần như trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để làm bổ nghĩa cho danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan hệ giới tính 1. WHO

- cai quản từ vào mệnh đề quan tiền hệ


- thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người

.. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

.N (thing) + WHICH + V + O.N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể thay cố cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ xác định

* các trường hợp hay được dùng that:

- lúc đi sau các hình thức so sánh nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh tự đi trước bao gôm cả người và vật

- khi đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ bao phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it. These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* những trường hợp không sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ không xác định - sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ cài cho danh từ bỏ chỉ fan hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài s


..N (person, thing) + WHOSE + N + V .


*

II. Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mởđầu cho mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ đồng hồ Anhchỉ lý do, thường chũm cho nhiều for the reason, for that reason.

..N (reason) + WHY + S + V

Ex: I dont know the reason. You didnt go lớn school for that reason.

I dont know the reason why you didnt go khổng lồ school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ vị trí chốn, thường cố cho there

.N (place) + WHERE + S + V .

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasnt very clean. We stayed t that hotel.

The khách sạn where we stayed wasnt very clean.The khách sạn at which we stayed wasnt very clean.

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường chũm cho trường đoản cú then

.N (time) + WHEN + S + V

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vì chưng you still remember the day? We first met on that day.

Xem thêm: Trình Bày Phương Pháp Xác Định Tính Trạng Trội Lặn Nhằm Mục Đích Gì?

Do you still remember the day when we first met?Do you still remember the day on which we first met?

I dont know the time. She will come back then. I dont know the time when she will come back.

III.Các nhiều loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan liêu hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh tự không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm tin tức về một người, một thứ hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không tốt nhất thiết phải gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh từ xác định và được chia cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

- lúc danh từ cơ mà nó ngã nghĩa là 1 trong những danh tự riêng

- khi danh từ cơ mà nó té nghĩa là một trong tính từ mua (my, his, her, their)

- khi danh từ mà lại nó bổ nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

IV. Một số lưu ý trong mệnh đề quan tiền hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan tiền hệ gồm giới trường đoản cú thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ áp dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.


Ex: She cant come lớn my birthday party. That makes me sad. She cant come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bởi who.

Ex: Id lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan liêu hệ xác minh , chúng ta cũng có thể bỏ những đại từ quan liêu hệ làm cho túc từ:whom, which.

Ex: The girl you met yesterday is my close friend. The book you lent me was very interesting.

5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of hoàn toàn có thể được cần sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

V.Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

1. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các phân trường đoản cú Mệnh đề dục tình chứa những đại từ quan lại hệ cai quản từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing) hoặc thừa khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* trường hợp mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. The couple living next door to me are professors.

* giả dụ mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút thành nhiều quá khứ phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành các động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các động từ nguyên chủng loại (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ nam nữ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. He was the best player khổng lồ be admired. C/ He was the second man who was killed in this way. He was the second man to be killed in this way.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tâm Sự Ngày Xuân Tới Đây Với Muôn Ngàn Thiết Tha

3. Mệnh đề quan liêu hệ cất "tobe" cùng tính từ: Ta hoàn toàn có thể bỏ đi đại từ quan lại hệ và to be

+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan tiền hệ với to be trước một ngữ giới từ (một giới từ mở màn kết hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ: