Cơ quan sinh sản của các nhóm thực vật

     

Đáp án: C1:Đặc điểm chung của từng nghành là – Ngành tảo: cơ thể chưa có thân lá rể, sống chủ yếu ở nước là chính. – Ngành rêu: đã có rễ giả, lá nhỏ, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử và sống ở những nơi ẩm ướt. – Ngành quyết: có rễ thật, lá đa dạng, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, sống ở nhiều môi trường khác nhau.


Bạn đang xem: Cơ quan sinh sản của các nhóm thực vật


Xem thêm: Lý Thuyết Liên Kết Cộng Hóa Trị Là Liên Kết Gì, Liên Kết Cộng Hóa Trị Là Gì


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Trang 55 Tập 2 Trang 55, Unit 11: Skills 2 (Phần 1


– Ngành hạt trần: có cơ quan sinh dưỡng đã hoàn chỉnh, tuy nhiên sinh sản bằng nón, đã có hạt nhưng hạt nằm ngoài, giửa trục nón và vẩy noãn. – Ngành hạt kín: là ngành thực vật tiến hoá nhất, cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đều phát triển đa dạng, sinh sản bằng hoa-quả-hạt .

C2:Cây rêu: chưa có rễ chính thức

không có hoa

cơ quan sinh sản:túi bào tử

sống trong môi trường ẩm ướt

Cây có hoa:có rễ thật sự

có hoa

cơ quan sinh sản:hoa,quả,hạt

phân bố rộng rãi ở nhiều nơi

Đang xem: đặc điểm của các nhóm thực vật

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

*

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập để hỏi chi tiết

We are oneTrả lời4655

Điểm

62423

Cám ơn

2902

*

Mod ktktdl.edu.vn

Đáp án:

Câu 1:

* Tảo:

+ Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào

+ Cấu tạo rất đơn giản

+ Có hai màu khác nhau và có chất diệp lục

+ Hầu hết sống ở nước

* Rêu:

+ Đã có thân, lá

+ Cấu tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa

+ Sinh sản bằng bào tử

+ Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt

* Quyết:

+ Đã có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn

+ Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và con non mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh

* Hạt trần:

+ Thân gỗ, có mạch dẫn

+ Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở

+ Chưa có hoa và quả

* Hạt kín:

+ Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện

+ Có hoa, quả và có rất nhiều dạng khác nhau

+ Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu) là ưu thể của cây hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn)

+ Môi trường sống đa dạng

Câu 2:

– Cây có hoa:

+ Có hoa

+ Thân và lá có mạch dẫn

+ Có rễ thật

+ Sinh sản bằng hoa

– Rêu:

+ Chưa có hoa

+ Thân và lá có mạch dẫn

+ Có rễ giả

+ Sinh sản bằng bào tử

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

starstarstarstarstarGửiHủyĐăng nhập để hỏi chi tiếtXEM GIẢI BÀI TẬP SGK SINH 6 – TẠI ĐÂY