Competition Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Competition là gì

*
*
*

competition
*

competition /,kɔmpi"tiʃn/ danh từ sự cạnh tranhtrade competition between two countries: sự tuyên chiến và cạnh tranh thương mại thân hai nướcto enter into competition: đối đầu và cạnh tranh nhau sự giành giật (địa vị...) cuộc thi; ((thể dục,thể thao)) hội thi đấu, đọ sứca swimming competition: hội thi bơito be in competition with: cuộc thi đấu với
cạnh tranhlocal competition: sự cạnh tranh nội bộLĩnh vực: xây dựngsự cạnh tranhlocal competition: sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nội bộtranh đuaLĩnh vực: toán & tinsự tranh chấpGiải ham mê VN: trên mạng, đó là sự tranh chấp giữa các trạm để có thời cơ dùng một tuyến media hoặc tài nguyên mạng. Theo một nghĩa làm sao đó, triệu chứng tranh chấp thể hiện một tình huống ở kia hai hay nhiều thiết bị nắm truyền và một lúc, cho nên vì thế gây ra đụng va trên tuyến. Theo một nghĩa hơi khác, sự tranh chấp cũng mô tả cách thức thả lỏng ( free-for-all) điều khiển truy vấn một đường truyền thông, ở đó quyền truyền được giao mang đến trạm như thế nào giành được quyền điều khiển tuyến. Trong hình trạng tranh chấp này, từng trạm lắng ngóng tuyến và đợi chờ cho nó không còn hoạt động. Khi con đường đã rãnh, bất kỳ trạm nào ao ước truyền đều nên đăng thầu tuyến bằng phương pháp phát một thông tin yêu mong gửi ( request-to-send) đến trạm dấn của mình. Nếu câu trả lời là dương, trạm sẽ được tự vì chưng truyền, và rất nhiều mắt nối khác cần đợi cho tới khi tuyến đường rãnh quay lại thì bắt đầu truyền được. Với nhân kiệt tranh chấp, các trạm ko truyền theo một thứ tự nhất thiết nào cả, hoặc không yêu cầu dùng một tín hiệu đặc biệt quan trọng (thẻ bài = token) để xác minh trạm làm sao hiện đang có quyền cần sử dụng tuyến.closed competitioncuộc thi tuyển chọn hạn chếcompetition busbuýt xung độtcompetition buskênh xung độtcompetition carxe hơi đuacompetition designthiết kế dự thiopen competitioncuộc thi tuyển mở rộngsự cạnh tranhblind competition: sự đối đầu và cạnh tranh mù quángbrisk competition: sự đối đầu năng độngbusiness competition: sự cạnh tranh thương mạifree competition: sự tuyên chiến và cạnh tranh tự dohorizontal competition: sự đối đầu và cạnh tranh hàng ngangmonopolistic competition: sự cạnh tranh có tính độc quyềnover competition: sự cạnh tranh quá độtough competition: sự cạnh tranh mạnh mẽunfair competition: sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bất chínhunfair competition: sự cạnh tranh không công bìnhability of competitionkhả năng cạnh tranhatomistic competitioncạnh tranh hoàn hảobrand competitioncạnh tranh nhãn hiệucapacity of competitionnăng lực cạnh tranhcode of competitionphạm quy cạnh tranhcommercial competitioncạnh tranh yêu thương mạicompetition and credit controlcạnh tranh và điều hành và kiểm soát tín dụngcompetition clauseđiều khoản độc quyềncompetition policychính sách cạnh tranhcompetition profilehồ sơ về cạnh tranhcut-throat competitioncạnh tranh sinh tửdomestic competitioncạnh tranh trong nướceconomic competitioncạnh trạnh gớm tếeffective competitioncạnh tranh hữu hiệufair competitioncạnh tranh chính đángfair competitioncạnh tranh lành mạnhfree competitiontự vì cạnh tranhhealthy competitioncạnh tranh lành mạnh. Imperfect competitioncạnh tranh không trả hảoimperfect competitioncạnh tranh không hoàn toànimperfect competitioncạnh tranh không trọn vẹn tự dointer-industrial competitioncạnh tranh giữa những ngành công nghiệpjob competition theorylý thuyết tuyên chiến đối đầu việc làmkeen competitioncạnh tranh gay gắt, kịch liệtkeen competitioncuộc tuyên chiến đối đầu gay gắt o sự cạnh tranh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): competition, competitor, compete, competitive, uncompetitive, competitively


*Xem thêm: Chuyển Đổi Cảm Hứng Thế Sự Trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa Siêu Hay

*

*

competition

Từ điển Collocation

competition noun

1 sự kiện in which people try khổng lồ win sth

ADJ. international, national | knock-out | dancing, piano, sporting, etc.

VERB + COMPETITION win She won an international nhảy đầm competition. | thua thảm | have, hold, stage We"re going to have a competition to lớn see who can swim the furthest. | enter, take part in | withdraw from

COMPETITION + VERB take place | be xuất hiện to sb The competition is mở cửa to all readers of the magazine

PREP. in a/the ~ I won the oto in a competition. | ~ between a competition between the best teams in the country | ~ for a competition for the best chef

2 trying to lớn achieve the same thing/gain an advantage

ADJ. cut-throat, fierce, intense, keen, serious, severe, stiff, strong, tough intense competition for the contract | direct Public transport is run in direct competition with the private sector. | fair, free, healthy, open | domestic | foreign, global, international, overseas | economic

VERB + COMPETITION be up against, face | go into to go into competition with British Telecom | beat off, fight off to fight off competition from foreign firms

PREP. against ~ They won the order against fierce international competition. | in ~ with We are in competition with some very large companies. | in the face of ~ The gas companies are having khổng lồ lay off staff in the face of stiff competition from oil. | ~ among/between There is a lot of competition between rival airlines. | ~ for, ~ from We face strong competition from other countries.

Từ điển WordNet


n.

a business relation in which two parties compete to lớn gain customers

business competition can be fiendish at times
Xem thêm: Bộ Đề Đọc Hiểu Hai Kiểu Áo Phương Thức Biểu Đạt, Bộ Đề Đọc Hiểu Hai Kiểu Áo

Bloomberg Financial Glossary

竞争竞争Intra- or intermarket rivalry between or among businesses trying lớn obtain a larger piece of the same market share.

English Synonym & Antonym Dictionary

competitionssyn.: challenger competitor contender contention contest rival rivalry