Comprehensive Income Là Gì

     
Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường có sử nhiều thuật ngữ bằng Tiếng Anh khá lạ lẫm với nhiều người, một trong số đó phải kể đến là thuật ngữ Comprehensive income .

Bạn đang xem: Comprehensive income là gì

Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi liên quan đến Comprehensive income là gì? để tìm được câu trả lời bạn nhé!

Comprehensive income là gì?

Hiện nay, trong kinh tế tài chính người ta thường sử dụng những thuật ngữ Tiếng Anh, trong đó có Comprehensive income. Comprehensive income được dịch ra theo nghĩa tiếng Việt là thu nhập tổng lực, thuật ngữ được sử dụng trong báo cáo giải trình kinh tế tài chính và được viết tắt là IC .

Thu nhập toàn diện là sự thay đổi tài sản ròng của công ty từ các nguồn mà không phải là chủ sở hữu trong một khoảng thời gian cụ thể. Thu nhập toàn diện bao gồm lợi nhuận ròng và lợi nhuận chưa thực hiện, chẳng hạn như lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro/phái sinh và lãi hoặc lỗ từ giao dịch ngoại tệ.


Thu nhập tổng lực cung ứng một cái nhìn tổng lực về thu nhập của công ty không được ghi lại khá đầy đủ trên báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

*

Ngoài việc giải đáp Comprehensive income là gì chúng tôi còn chia sẻ những thông tin hữu ích có liên quan, do đó, Quý độc giả đừng bỏ lỡ.

Nội dung của Comprehensive income – Thu nhập toàn diện

Thu nhập được loại trừ khỏi báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sẽ được báo cáo giải trình trong “ thu nhập tổng lực khác ” ở mục vốn chủ chiếm hữu. Mục đích của thu nhập tổng lực là gồm có tổng số toàn bộ những sự kiện kinh tế tài chính và hoạt động giải trí có tác động ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Thu nhập tổng lực hoàn toàn có thể báo cáo giải trình theo tháng, theo quý hoặc theo năm .

Xem thêm: Riboxom Là Gì - Cấu Tạo, Chức Năng Ribôxôm

Một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về doanh thu và chi phí, bao gồm thuế và lãi vay. Cuối báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là lợi nhuận ròng.


Tuy nhiên, doanh thu ròng chỉ ghi nhận thu nhập và ngân sách đã phát sinh. Đôi khi những công ty, đặc biệt quan trọng là những công ty lớn, ghi nhận lãi hoặc lỗ từ dịch chuyển giá trị của một số ít gia tài nhất định. Kết quả của những sự kiện này được ghi lại trên báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ .Tác động đến doanh thu được tìm thấy trong phần “ thu nhập tổng lực ” hoặc “ thu nhập tổng lực khác ” trên báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .Ngoài báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thu nhập tổng lực cũng được đưa vào báo cáo giải trình thu nhập tổng lực. Cả hai đều có cùng khoảng chừng thời hạn, nhưng báo cáo giải trình thu nhập tổng lực có hai phần chính : doanh thu ròng ( xuất phát từ báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và thu nhập tổng lực khác .Cuối báo cáo giải trình tổng thu nhập tổng lực là tổng doanh thu ròng và thu nhập tổng lực khác. Trong một số ít trường hợp, những công ty tích hợp báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và báo cáo giải trình thu nhập tổng lực thành một báo cáo giải trình tổng lực. Báo cáo thu nhập tổng lực không bắt buộc nếu một công ty không cung ứng những tiêu chuẩn để phân loại thu nhập là thu nhập tổng lực .

Ý nghĩa của Comprehensive income – Thu nhập toàn diện

Về cơ bản, thu nhập toàn diện dùng để đo lường tổng của tất cả các sự kiện tài chính và hoạt động làm thay đổi giá trị của lợi ích vốn trong một doanh nghiệp.


Thu nhập tổng lực là tổng thu nhập ròng và những khoản mục không phải là một phần của báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí của công ty vì chúng chưa được biểu lộ trong những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty .Thu nhập tổng lực là sự biến hóa trong vốn chủ sở hữu của công ty được tạo ra bởi bất kể sự kiện nào, gồm có những thanh toán giao dịch trừ những khoản thu được từ việc phân phối và góp vốn đầu tư của chủ sở hữu trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .

Xem thêm: Một Tấm Vải Chia Làm 3 Phần, Một Tấm Vải Được Chia Làm 3 Phần

Trên đây là nội dung bài viết về Comprehensive income là gì? hi vọng sẽ cung cấp những thông tin bổ ích đến bạn đọc.