còn tuổi nào cho em lyrics

Bạn đang xem: còn tuổi nào cho em lyrics

Original lyrics

Swap languages

Tuổi nào là nhìn lá vàng héo chiều nay

Tuổi nào là ngồi hát mây cất cánh ngang trời

Tay măng trôi bên trên vùng tóc dài

Bao nhiêu giấc mơ vừa phải tuổi tác này

Tuổi nào là ngờ ngạc lần giờ bão heo may

Tuổi nào là vừa phải thông thoáng buồn áo còm vai

Tuổi nào là ghi vệt chân chim qua quýt trời

Xin mang lại tay em còn muốt dài

Xin mang lại đơn độc vô tuổi tác này

Tuổi nào là long dong TP.HCM tóc mây cài

Em nài tuổi tác nào là còn tuổi tác nào là mang lại nhau

Trời xanh rờn vô đôi mắt em sâu

Mây xuống vây xung quanh giọt sầu

Em nài tuổi tác nào

Còn tuổi tác trời hư hỏng vô

Bàn tay tủ vệt lệ nhòa

Ôi buồn!

Tuổi nào là ngồi khóc tình tiếp tục ngàn thu

Tuổi nào là mơ kết mây vô sương mù

Xin chân em qua quýt từng phiến ngà

Xin mây xe pháo tăng mầu áo lụa

Tuổi nào là thôi không còn từng mon năm mong đợi...

Xem thêm: tăng cỡ chữ iphone

Translation

At What Age for You

At what age?, look at wilted leaves this afternoon

At what age?, sit and sing with clouds floating

And hands stroking your long hair

With sweet dreams at this age

At what age?, amazed to tát hear sounds of light wind,

At what age ?, wearing an chuôm Dai with sadly thin shoulders

At what age ?, remember the traces of birds in the sky

Pray that your old hands will stay beautiful forever

Pray that at this age, we will stay single forever

At what age ?, often walking around the đô thị with cloudy hair

If you have one wish, how old are you for each other?

When the clear sky is still deep in your eyes

Clouds just surrounded by drops of sorrow

How old tự you want?

This age in life is nothing

So your hands are lượt thích hiding tears

Oh sánh sad!

At what age ? Cry when our love is gone

At what age ?, dreams of clouds in the fog

Pray for your path to tát a happy life

Pray for clouds to tát knit more of your chuôm Dai silk color

At what age? I can stop waiting for years ...

Xem thêm: ảnh tướng liên quân