CÔNG THỨC TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ MẠCH NGOÀI

     

- Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện có suấtđiện động E cùng điện trở vào r, hoặc gồm nhiều nguồn điện đượcghép thành bộ nguồn có suất điện động Eb, điện trở trong rbvà mạch ngoại trừ gồm những điện trở. Cần đề nghị nhận dạng nhiều loại bộ nguồnvà áp dụng công thức khớp ứng để tính suất điện động với điện trởtrong của bộ nguồn.

Bạn đang xem: Công thức tính hiệu điện thế mạch ngoài

- Mạch quanh đó của toànmạch tất cả thể là những điện trở hoặc những vật dẫn được nhìn nhận như cácđiện trở (ví dụ như các bóng đèn dây tóc) nối liền hai cực củanguồn điện. Cần cần nhận dạng cùng phân tích xem những điện trở này đượcmắc cùng nhau như thế làm sao (nối tiếp hay tuy vậy song). Từ bỏ đó áp dụng địnhluật Ôm đối với từng nhiều loại đoạn mạch tương ứng tương tự như tính điệntrở tương tự của mỗi đoạn mạch cùng của mạch ngoài.

- Áp dụng định luật Ôm đối cùng với toàn mạch để tính cườngđộ mẫu điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện xuất xắc của bộnguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công với công suất của nguồn điện,điện năng tiêu tốn của một đoạn mạch, … mà đề bài xích yêu cầu.

- những công thức cần sử dụng:

$I = fracER_N + r$$E = I(R_N + r)$$U = IR_N = E - Ir$$A_ng = EIt$$P_ng = EI$$A = UIt$$P = UI$

I. Bài xích tập ví dụ

1. Bài tập 1

- Một mạch điện bao gồm sơ đồ như hình vẽ, trong các số đó nguồn điệncó suất điện động E = 6 V và có điện trở trong r = 2Ω, những điện trở R1= 5Ω, R2= 10Ω và R3= 3 Ω.

*

a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn điện và hiệuđiện thế mạch ko kể U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1.

- phía dẫn giải

a) Điện trở mạch ngoài là RN = 18 Ω.

b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, tính được dòngđiện mạch thiết yếu chạy qua nguồn điện

đương của mạch quanh đó này là I = 0,3 A.

Từ đó tính được hiệu điện thế mạch bên cạnh là U = 5,4 V.

c) Áp dụng định luật Ôm, tính được U1 = 1,5 V.

2. Bài xích tập 2

- Một mạch điện tất cả sơ đồ như hình vẽ, trong số đó nguồn điệncó suất điện động E = 12,5 V và bao gồm điện trở vào r = 0,4 Ω; trơn đènĐ1 bao gồm ghi số 12V – 6W ; bóng đèn Đ2 một số loại 6 V – 4,5W; Rb là một biến trở.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Luyện Tập 2 Trang 25 Sgk Toán Lớp 6 Tập 2, Giải Bài 52 Luyện Tập 2 Trang 25

*

a) chứng minh rằng lúc điều chỉnh biến trở Rb cótrị số là 8 Ω thì những đèn Đ1 với Đ2 sáng bình thường.

b) Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồnđiện khi đó.

- hướng dẫn giải

Để những đèn sáng bình thỖờng thì hiệu điện thế mạchngoài cần là U= 12 V. Áp dụng định luật Ôm, ta kiếm được dòng điện chạyqua nguồn điện gồm cường độ I = 1,25 A.

Từ kia suy ra mẫu điện chạy qua mỗi đèn gồm cường độđúng bằng cường độ định mức I1 = 0,5 A; I2 = 0,75A. Vậy các đèn sáng sủa bình thường.

b) Công suất của nguồn điện lúc ấy là Png=15,625 W.

Hiệu suất là H = 0,96 = 96%.

3. Bài bác tập 3

- có tám nguồn điện cùng nhiều loại với thuộc suất điện động E= 1,5 V và điện trở trong r = 1 Ω. Mắc các nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợpđối xứng gồm hai dãy song song để thắp sáng loáng đèn một số loại 6V – 6W.

Coi rằng trơn đèn bao gồm điện trở như khi sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện bí mật gồm bộ nguồn cùng bóng đènmạch ngoài.

b) Tính cường độ I của cái điện thực thụ chạy qua bóngđèn cùng công suất điện p. Của bóng đèn khi đó.

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi Sinh 11 Bài 1 1 Bài 1: Sự Hấp Thụ Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Picủa mỗi nguồn vào bộ nguồn cùng hiệu điện thế Ui giữa haicực của mỗi nguồn đó.