Constraint là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Constraint là gì

*
*
*

constraint
*

Constraint (Econ) Rằng buộc+ Thường là một mối quan hệ toán học giữa CÁC BIẾN LỰA CHỌN của một việc tối ưu hoá; trong số đó một hàm nào kia của biến (ví dụ HÀM TUYẾN TÍNH) không bằng một hằng số.
constraint sự ràng buộc, sự hạn chế
artificial c. Tương tác giả tạo, ràng buộc giả tạo dual c.s buộc ràng đối ngẫu feasible c.s (lý thuyết trò chơi) ràng buộc chấp nhận được geometric c. Buộc ràng hình học ideal c. Ràng buộc lý tưởng nonintegrable c. Ràng buộc không khả tích rheonomous c. (cơ học) links không ngừng row c. Ràng buộc về hàng scleronomous c. (cơ học) links dừngđiều kiện ràng buộcliên kếtabsolutely rigid constraint: sự liên kết cứng tốt đốibilateral constraint: sự link hai chiềuconstraint force: phản lực liên kếtfictitious constraint: mối links ảofixing constraint: mối liên kết cố địnhgeometrical constraint: links hình họcgeometrical constraint: sự liên kết hình họcholonomic constraint: sự liên kết holonômideal constraint: liên kết lý tưởnginternal constraint: mối liên kết bên trongkinematic constraint: mối links động họcmethod of constraint: phương pháp thay liên kếtprinciple of least constraint: nguyên tắc liên kết buổi tối thiểureaction of constraint: bội phản lực liên kếtreciprocal constraint: sự link qua lạireciprocal constraint: sự links tương hỗredundant constraint: mối liên kết thừa (thêm)redundant constraint: liên kết thừarheonoous constraint: link không dừngscleronomous constraint: links dừngunilateral constraint: sự links một chiềuphản lực liên kếtràng buộcartificial constraint: ràng buộc mang tạochange constraint: thay đổi ràng buộcconstraint class: lớp ràng buộcconstraint force: lực ràng buộcconstraint functional programming (CFP): sự lập trình tác dụng ràng buộcconstraint matrix: ma trận ràng buộcconstraint rule: phép tắc ràng buộcconstraint set: tập ràng buộcconstraint set: tập hợp các ràng buộcdual constraint: ràng buộc đối ngẫugeometric constraint: buộc ràng hình họchierarchical constraint set: tập buộc ràng phân cấpholonomic constraint: buộc ràng holonomideal constraint: buộc ràng lý tưởngmoving constraint: buộc ràng độngnonintegrable constraint: ràng buộc ko khả tíchnumber of constraint: số ràng buộcprinciple of least constraint: nguyên tắc ràng buộc buổi tối thiểurow constraint: buộc ràng về hàngstationary constraint: buộc ràng tĩnhstiffness constraint: buộc ràng về độ cứngstrength constraint: ràng buộc về thời gian chịu đựng (phương pháp về tối ưu)sự cố định và thắt chặt chặtsự cưỡng bứcsự giới hạnGiải say đắm EN: 1. A restriction of a solid"s natural tendency lớn narrow when it is pulled at its ends.a restriction of a solid"s natural tendency lớn narrow when it is pulled at its ends.2. A restriction of the natural degrees of freedom of a system.a restriction of the natural degrees of freedom of a system..Giải thích hợp VN: 1. Sự tiêu giảm trong xu hướng tự nhiên và thoải mái của một đồ rắn là co hẹp khi bị kéo ở hai đầu. 2. Sự hạn chế trong các mức độ tự do thuộc bản chất của một hệ.sự hạn chếoperational constraint: sự hạn chế khai thácsự kẹp chặtsự liên kếtabsolutely rigid constraint: sự liên kết cứng giỏi đốibilateral constraint: sự links hai chiềugeometrical constraint: sự liên kết hình họcholonomic constraint: sự links holonômreciprocal constraint: sự liên kết qua lạireciprocal constraint: sự link tương hỗunilateral constraint: sự link một chiềusự ngàmsự ràng buộcconstraint cellscác ô bắt buộcconstraint classlớp cưỡng bứcconstraint rulequy tắc cưỡng bứcconstraint widgetcông nỗ lực hạn chếdisjunctive constrainthệ giằng phụ thêmelastic constraintsự chống épđàn hồielastic constraintsự ép bọn hồi
*Xem thêm: Phân Loại Hàng Oem Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa Và Phương Thức Hoạt Động

*

*

constraint

Từ điển Collocation

constraint noun

ADJ. important, major | severe, tight The government has placed tight constraints on spending this year. | budget, financial

VERB + CONSTRAINT impose, place, put | remove

PREP. within a/the ~ We have lớn work within severe constraints. | without ~ I felt free to speak khổng lồ her without constraint. | ~ on/upon There are major financial constraints on all schools.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tham Nhũng Là Gì - Có Bao Nhiêu Tội Phạm Về Tham Nhũng

Microsoft Computer Dictionary

n. In programming, a restriction on the solutions that are acceptable for a problem.

English Synonym và Antonym Dictionary

constraintssyn.: restraint