ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ SINH SẢN CỦA HẠT TRẦN

     
You are watching: Đặc Điểm Cấu Tạo Và Sinh Sản Của Tảo Rêu Hạt Trần, Ôn Tập Sinh Học 6 in ktktdl.edu.vn

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

+ Rêu: cơ thể đã có thân, lá: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức.- Sinh sản bằng bào tử.

Bạn đang xem: đặc điểm cấu tạo và sinh sản của hạt trần

Đang xem: đặc điểm cấu tạo và sinh sản của tảo rêu hạt trần

+ Hạt trần: Cơ quan sinh dưỡng: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim.- Cơ quan sinh sản: Nón đực, nón cái, hạt nằm trên lá noãn hở.+ Hạt kín: Cơ quan sinh dưỡng đa dạng: Rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ…; lá đơn, lá kép…- Cơ quan sinh sản: Có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả.

*

1. Trình bày đặc điểm cấu tạo và sinh sản của các ngành thực vật

2.So sánh điểm khác, giống giữa rêu – dương xỉ – hạt trần – hạt kín.

Các bn ơi giúp mk đi nha !!!!!!!

1. So sánh đặc điểm cấu tạo ; sinh sán của cây thông và cây dương xỉ ?

2. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín? Vì sao thực vật hạt kín phát triển đa dạng và phong phú như ngày nay ?

Trình bày đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ. Cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?

Trình bày đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ. Cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn?

1.Trình bày các đặc diểm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của Rêu

2.Trình bày các đặc diểm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của Dương xỉ

3.Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao?

4.nêu đặc diểm của thực vật hạt kín

5.Rêu có vai trò gì với tự nhiên và đời sống conn người?

6.vai trò của cây hạt trần

7.Muốn cải tạo cây trồng cẩn phải làm gì

giải thích chi tiết ngé

so sánh cơ quan sinh dưỡng:tảo,rêu,dương xỉ,thông.

so sánh cơ quan sinh sản:tảo,rêu ,dương xỉ,thông,hạt kín

cần gấp

Câu 1: trình bày các hiện tượng sau khi thụ phấn xảy ra.

Câu 2: có mấy quả chính? lấy ví dụ.

Câu 3:trình bày đặc điểm của quả và hạt thích nghi với các cách phát tán

Câu 4:để hạt nảy mầm tốt cần có những điều kiện nào?

Câu 5:nêu đặc điểm của thực vật với môi trường sống

Câu 6:nêu đặc điểm về cấu tạo, sinh sản, lợi ích của tảo

Câu 7:nêu đặc điểm về cấu tạo, sinh sản, lợi ích của dương xỉ

Câu 8:dương xỉ tiến hóa hơn tảo ở những điểm nào?thông tiến hóa hơn dương xỉ ở những điểm nào?

Câu 9:nêu sự khác nhau giữa 1 lá mầm và 2 lá mầm.lấy ví dụ

– giúp mik nha

Lớp 6 Ngữ văn 1 0

Câu 1 so sánh đặc điểm cấu tạo của rêu , tảo và thực vật có hoa

Câu 2: so sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với dương xỉ và thực vật có hoa.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng Trang 157 Sgk, Soạn Bài Luyện Tập Viết Hợp Đồng

Mình sắp thi 1 tiết sinh rồi, mong các bạn giúp đỡ

Lớp 6 Ngữ văn 1 0

1.Nêu đặc điểm của quả và hạt thích nghi với các cách phát tán.

2.Trình bày những điều cần thiết cho hạt nảy mầm và giải thích 1 số hiện tượng thực tế.

3.Chứng minh cây xanh là một thể thống nhất.

4.So sánh đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của rong mơ, rêu, dương xỉ. Từ đó em có nhận xét gì về mức độ sống phụ thược vào môi trường nước của 3 nhóm.

5.Vì sao tảo, rêu đã là thực vật bậc cao nhưng đời sống vẫn phụ thuộc vào môi trường nước ?

Lớp 6 Ngữ văn 1 0

thế nàolà sinh sản hữu tính sinh sản vô tính, lấy vd.

Xem thêm: Vị Trí Tương Đối Giữa Hai Đường Thẳng Phân Biệt Toán 11, Vị Trí Tương Đối Của Hai Đường Thẳng

Chương 7: quả và hạt

bk các bộ phận của hạt

chương 8:các nhomms thực vật, hiểuđặc điểm cấu tạo, sinh sản và phát triển của tảo,rêu,quyết.