ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Có thể các bạn đã nghe nói rất nhiều về đại hội đồng cổ đông nhưng chưa hiểu rõ về thuật ngữ này và nghĩa giờ đồng hồ Anh của tự này như vậy nào. Hãy thuộc Blog chính sách Việt tìm hiểu Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông” được dịch lịch sự Tiếng Anh có nghĩa là “General Meeting of Shareholders“. Đây là buổi họp giữa những cổ đông trong công ty cổ phần nhằm mục đích tổng kết các chuyển động kinh doanh, biểu quyết, bàn về kế hoạch chuyển động trong tương lai, xử lý các vụ việc liên quan mang lại đường lối phạt triển, thai lại chủ tịch hội đồng quản trị mới khi tín đồ cũ không còn nhiệm kỳ. Buổi họp này ra mắt trong một năm 1 lần hoặc bất thường.

Bạn đang xem: đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Đây là cơ quan tất cả thẩm quyền cao nhất, đưa ra quyết định đến sự tồn tại cùng phát triển của công ty cổ phần và các cổ đông bao gồm quyền biểu quyết. Cổ đông rất có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn phiên bản cho bạn khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông bao hàm Đại hội đồng người đóng cổ phần thành lập, Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên cùng Đại hội đồng người đóng cổ phần bất thường. Đại hội đồng cổ đông tất cả quyền xem xét và biểu quyết trải qua các vấn đề quan trọng của bạn cổ phần.

Xem thêm: Một Người Đẩy Một Cái Thùng Có Khối Lượng 50Kg, Theo Phương Ngang Bằng Một Lực 150N

*

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được lao lý quy định về những quyền và nghĩa vụ theo Điều 135 của luật pháp Doanh nghiệp 2014:

Thông qua kim chỉ nan phát triển của công ty;Quyết định loại cp và tổng số cp của từng loại được quyền xin chào bán; ra quyết định mức cổ tức mỗi năm của từng các loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm thành viên Hội đồng cai quản trị, điều hành và kiểm soát viên;Quyết định chi tiêu hoặc cung cấp số gia sản có giá chỉ trị bằng hoặc to hơn 35% tổng giá trị gia tài được ghi trong report tài thiết yếu gần nhất của người sử dụng nếu Điều lệ công ty không cơ chế một tỉ lệ hoặc một quý giá khác;Quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty;Thông qua report tài bao gồm hằng năm;Quyết định mua lại trên 10% tổng số cp đã phân phối của mỗi loại;Xem xét cùng xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát điều hành gây thiệt sợ hãi cho doanh nghiệp và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;Quyền và nhiệm vụ khác theo cơ chế của hiện tượng Doanh nghiệp với Điều lệ công ty.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 49 Sgk Toán 10, Bài 2 Trang 49 Sgk Đại Số 10

Vừa rồi Blog cơ chế Việt khám phá về Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì? hi vọng phần giải thích trên giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.