đại niết bàn

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Niết-bàn , vô Phật giáo và chặn Độ giáo, là mục tiêu chủ yếu và ở đầu cuối của những ngôi nhà tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại coi nhận nát bàn là hiện trạng khử tận được tham lam ái, sảnh hận và si máu mê nhằm đạt cho tới trạng thanh bình lặng vô cùng. Còn riêng biệt về chặn Độ giáo, nát bàn là sự việc quay trở lại của vong hồn cá thể (Atman) vô với vong hồn ngoài hành tinh (Brahman), của đái trượt vô với đại trượt. Trong toàn cầu Niết bàn cũng chia nhỏ ra là Tiểu Niết Bàn giấy và Đại Niết Bàn giấy.

Bạn đang xem: đại niết bàn

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn (zh. 涅槃, tụt xuống. nirvāṇa, pi. nibbāna, ja. nehan) là kể từ được phát âm kể từ gốc giờ Phạn nirvāṇa hoặc giờ Pāli nibbāna. Nirvāṇa nguyên vẹn là phân kể từ thụ động vượt lên trên khứ của động kể từ niḥ-√vā (2) nirvāti với nghĩa "thổi tắt", "dập tắt" (một ngọn lửa) và như vậy thì nirvāṇa đem nghĩa đã biết thành dập tắt, thổi tắt. Qua này mà thuật ngữ nirvāṇa cũng khá được dịch tức thị Khổ diệt, Diệt (zh. 滅), Diệt tận (zh. 滅盡), Diệt độ (zh. 滅度), Tịch diệt (zh. 寂滅), Bất sinh (zh. 不生), Viên tịch (zh. 圓寂), và vì thế cực khổ khử được hiểu là mục tiêu vô thượng vô đạo Phật nên nirvāṇa cũng khá được dịch ý là Giải thoát (zh. 解脫).

Tóm lược lại thì Niết-bàn hoàn toàn có thể được hiểu là: Tình trạng ngọn lửa tham lam lam, sảnh hận, ngu si vô tâm đã biết thành dập tắt, tâm trở thành vô sáng sủa, thoáng mát, thanh lương bổng, tịch tịnh, yên bình. Niết bàn là thái chừng tâm không còn sạch sẽ phiền óc, rõ ràng biết toàn bộ pháp là vô trượt, vô thông thường, và bất toại nguyện.

Quan điểm Phật giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng quan liêu về Niết-bàn[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn là mục tiêu tu hành cứu giúp cánh của từng phe phái Phật giáo. Trong đạo Phật nguyên vẹn thủy, Niết-bàn sẽ là đoạn triệt Luân hồi (zh. 輪回, tụt xuống., pi. saṃsāra). Đó là sự việc tận khử nền tảng gốc rễ của tía nghiệp bất thiện (zh. 不善, tụt xuống. akuśala, pi. akusala) là tham lam, sảnh và si. Trưởng lão tăng kệ (pi. theragāthā) ghi (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ Pāli:

sabbo rāgo pahīno bủ, sabbo doso samūhato,
sabbo bủ vigato moho, sītibhūto `smi nibbuto. ||79||

Dịch nghĩa:

Ta tiếp tục buông xả toàn bộ những tham lam dục (pi. rāga), tiếp tục xài khử toàn bộ sảnh hận (pi. dosa), tớ tiếp tục rời khỏi xa vời toàn bộ si máu mê (pi. moha)—Ta tiếp tục đạt sự yên bình (pi. sītibhūta), bệnh niết-bàn (pi. nibbuta). ||79||

Với sự xuất hiện nay của Đại quá (sa. mahāyāna), người tớ sở hữu một ý kiến không ngừng mở rộng của Niết-bàn dựa vào định nghĩa Bồ Tát (zh. 菩薩, tụt xuống. bodhisattva, pi. bodhisatta). Tại trên đây Niết-bàn được coi như không còn Khổ, khi sở hữu sự giải bay ngoài từng ảo giác, từng tham lam ái.

Trong nhiều kinh sách, người tớ mô tả Niết-bàn như 1 "ngọn lửa tiếp tục tắt". Đó là xuất thế (zh. 出世; tụt xuống. lokottara) và chỉ mất những hành fake tiếp tục đạt mới mẻ hiểu rằng. Vì vậy, vô đạo Phật nguyên vẹn thủy, Niết-bàn được hiểu là giải bay ngoài phiền óc. Tập cỗ kinh (pi. suttanipāta) mô tả như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ Pāli:

accī yathā vātavegena khitto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ,
evaṃ munī nāmakāyā vimutto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ. ||1074||
atthan gatassa mãng cầu pamāṇaṃ atthi, yena naṃ vajju taṃ tassa n`atthi
sabbesu dhammesu samūhatesu, samūhatā vādapathā pi sabbe. ||1076||

Dịch nghĩa:

Như ngọn lửa (pi. accī) đã biết thành sức khỏe của cơn dông (pi. vātavega) dập tắt, cho tới điểm an ngủ, ko thể được quyết định nghĩa—cũng như thế, một mâu-ni đã và đang được giải bay thoát khỏi tên tuổi và thể xác (pi. nāmakāya) trở về vùng an ngủ, vượt lên trên ngoài từng khái niệm.||1074||
Người đã đi đến vị trí an ngủ thì người tớ ko thể sử dụng sự quy ước (pi. pamāṇa) nhằm thao diễn mô tả ông tớ. Cái tê liệt ko thuộc sở hữu ông tớ. Khi toàn bộ những pháp (ý tưởng) tiếp tục xài khử thì toàn bộ những phương tiện đi lại ngữ điệu (pi. vādapatha) cũng xài khử.||1076||

Trong một trong những kinh sách không giống, Niết-bàn được hiểu là sự việc "an lạc" tuy nhiên phần rộng lớn được hiểu là sự việc giải bay ngoài cái Khổ (sa. duḥkha, pi. dukkha).

Xem thêm: đọc truyện tỏ tình

Niết-bàn theo dõi ý kiến của Phật Thích Ca[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn sở hữu 2 loại, tê liệt là:

1- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán tiếp tục khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không hề dư sót, hay còn gọi là kilesaparinibbāna: toàn bộ từng phiền-não Niết-bàn, tuy nhiên ngũ-uẩn vẫn tồn tại tồn bên trên cho tới khi không còn tuổi tác lâu.

2- Vô-dư Niết-bàn (Anupādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán tiếp tục khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không hề dư sót, đến thời điểm không còn tuổi tác lâu, tịch khử Niết-bàn, hay còn gọi là khandha- parinibbāna: ngũ-uẩn Niết-bàn tức thị ngũ-uẩn khử rồi không hề ngũ-uẩn này tái-sinh kiếp sau nữa, giải bay cực khổ tử sinh luân-hồi vô tía giới tứ loại.

Niết-bàn sở hữu tía loại theo dõi đối-tượng thiền-tuệ, tê liệt là:

1-Vô-hiện-tượng Niết-bàn(Animittanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sở hữu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, thấu hiểu trạng-thái vô-thường (aniccalakkhaṇa) hiện nay rõ ràng rộng lớn trạng-thái cực khổ và trạng-thái vô-ngã, vì thế năng lượng tín-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ sót lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của giới, kéo theo bệnh ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbāna): Niết-bàn không tồn tại hiện-tượng những pháp-hữu-vi.

2- Vô-ái Niết-bàn (Appaṇihitanibbāna) là Niết-bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sở hữu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, thấu hiểu trạng-thái cực khổ (dukkhalakkhaṇa) hiện nay rõ ràng rộng lớn trạng-thái vô-thường và trạng-thái vô-ngã, vì thế năng lượng định-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của quyết định, kéo theo bệnh ngộ Niết-bàn gọi là vô-ái Niết-bàn (appaṇihitanibbāna): Niết-bàn không tồn tại tham-ái nương nhờ.

3- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sở hữu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ ràng, thấu hiểu sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ ràng, thấu hiểu trạng-thái vô-ngã (anattalakkhaṇa) hiện nay rõ ràng rộng lớn trạng-thái cực khổ và trạng-thái vô-thường, vì thế năng lượng tuệ-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của tuệ, kéo theo bệnh ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn (suññatanibbāna): Niết-bàn trọn vẹn vô-ngã, ko nên tớ, ko nên của tớ.

Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc sở hữu khử khổ- Thánh-đế là pháp nên bệnh ngộ.

Xem thêm: truyện nếu chỉ là thoáng qua

Quan điểm chặn Độ giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Theo chặn Độ giáo, Niết-bàn là sự việc thiệt vô cùng. Theo S.K. Belvalkar thì định nghĩa Niết-bàn này xuất hiện nay trước lúc Phật giáo được xây dựng. Theo ngôi trường sử đua Mahābhārata thì Niết-bàn sẽ là sự tịch tĩnh (sa. śānti) và sự thỏa mãn nhu cầu (sa. susukkti). Trong kiệt tác Anugītā, Niết-bàn được coi như "một ngọn lửa không tồn tại hóa học đốt". Chí Tôn ca như ngôi nhà ý nhấn mạnh vấn đề tính đối nghịch tặc với định nghĩa Niết-bàn vô Phật giáo vì thế bài bác này mô tả Niết-bàn như sự bệnh đắc Brahma (sa. brahman, 2,71). Du-già sư (sa. yogin) ở trên đây ko được coi như 1 ngọn đèn tiếp tục tắt (như vô Phật giáo), nhưng mà là 1 trong những ngọn đèn ko đứng thân thiện cơn dông, không biến thành lắc gửi (6,19). Chứng đạt Niết-bàn được gọi là giải bay (sa. mokṣa).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu ngôi nhà yếu

  • Trưởng lão tăng kệ (zh. 長老僧偈, pi. theragāthā).
  • Tập cỗ kinh (zh. 集部經, pi. suttanipāta).
  • Lăng-già kinh (zh. 楞伽經, tụt xuống. laṅkāvatārasūtra), phiên bản dịch vô Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades, München 1990.
  • Trung luận (zh. 中論, tụt xuống. madhyamakaśāstra). Madhyamakaśāstra, ed. by Phường.L Vaidya. Darbhanga 1960 (BST no. 10)

Tài liệu loại yếu

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất phiên bản xã, 1988.)
  • Kala, Acharya. Buddhānusmṛti, A Glossary of Buddhist Terms. Mục kể từ nirvāṇa trang 161.
Bảng những chữ viết lách tắt
zh.: chữ Hán | sa.: Sanskrit, giờ Phạn | pi.: Pāli, giờ Pāli | ja: giờ Nhật | Laṅkāv: Laṅkāvatārasūtra, Lăng-già kinh (zh. 楞伽經)