dâng cá muối cho sư tổ

Tranh tự người sáng tác Phù Hoa vẽ

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Tác giả: Phù Hoa
Thể loại: Xuyên ko, tu tiên, ngọt, HE
Người dịch: Mèo Macchiato, Zaanj
Beta + Poster: Mèo Macchiato
Độ dài: 81 chương + 4 phiên ngoại
Tình trạng sáng sủa tác: Hoàn

Bạn đang xem: dâng cá muối cho sư tổ


Giới Thiệu

Liêu Đình Nhạn, một môn đệ mới mẻ nhập môn, vế thấp bé nhỏ lại rất có thể khuất phục được đại quỷ đầu sư tổ siêu cấp cho khiếp sợ, khiến cho dân bọn chúng nháo nhào buôn dưa lê.

Xin căn vặn Liêu sư muội, muội thực hiện thế này được vậy?

Liêu Đình Nhạn: … Dựa vô phiên bản năng cá muối bột chăng?

(*)Cá muối: Chỉ người quá lười biếng, không thích làm những gì, không tồn tại hoàn hảo hoặc ước mơ.

💋Follow Facebook của tôi nhé!

MỤC LỤC

01🐟️02🐟️03🐟️04🐟️05

06🐟️07🐟️08🐟️09🐟️10

11🐟️12🐟️13🐟️14🐟️15

16🐟️17🐟️18🐟️19🐟️20

21🐟️22🐟️23🐟️24🐟️25

26🐟️27🐟️28🐟️29🐟️30

Xem thêm: tổ điều tra án đặc biệt

31🐟️32🐟️33🐟️34🐟️35

36🐟️37🐟️38🐟️39🐟️40

41🐟️42🐟️43🐟️44🐟️45

46🐟️47🐟️48🐟️49🐟️50

51🐟️52🐟️53🐟️54🐟️55

56🐟️57🐟️58🐟️59🐟️60

61🐟️62🐟️63🐟️64🐟️65

66🐟️67🐟️68🐟️69🐟️70

71🐟️72🐟️73🐟️74🐟️75

76🐟️77🐟️78🐟️79🐟️80🐟️81

Ngoại Truyện

Ngoại truyện ABO

Xem thêm: truyện bao dung vô bờ

Ngoại truyện Ma Cà Rồng

Ngoại truyện Người Cá

Ngoại truyện Vườn Trường