Đặt một hiệu điện thế u vào hai đầu

     

Đặt một hiệu điện nuốm (U) vào nhì đầu của một vươn lên là trở (R) thì cường độ loại điện chạy qua là (I). Bí quyết nào sau đây không buộc phải là công thức tính sức nóng lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?


Ta có: (Q = I^2Rt)

Lại có: (I = dfracUR)

=> nhiệt lượng (Q) còn được xem bởi những công thức khác:

(Q = UIt = dfracU^2Rt)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đặt một hiệu điện núm (U) vào hai đầu của một vươn lên là trở (R) thì cường độ chiếc điện chạy qua là (I). Công thức nào tiếp sau đây không cần là bí quyết tính nhiệt độ lượng tỏa ra bên trên dây dẫn trong thời gian t?


Mắc những dây đưa vào hiệu điện núm không đổi. Trong thuộc một thời gian thì sức nóng lượng lan ra trên dây dẫn dựa vào như rứa nào vào điện trở dây dẫn?


Nếu đồng thời sút điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt độ lượng lan ra bên trên dây sẽ biến hóa như cầm cố nào?


Chọn câu vấn đáp sai

Nhiệt lượng (Q) được dùng để làm đun nóng nước có trọng lượng (m_1) , nhiệt độ dung riêng rẽ (c_1) và ly đựng nước có cân nặng (m_2), nhiệt dung riêng rẽ (c_2) tăng từ ánh sáng (t_1^0C) lên (t_2^0C) được tương tác với nhau vày công thức:


Dòng điện gồm cường độ (2mA) chạy qua một điện trở (3kOmega ) trong thời hạn (10)phút thì nhiệt lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở này còn có giá trị nào dưới đây?


Một bếp điện khi hoạt động bình thường có năng lượng điện trở (R = 100Omega ) cùng cường độ dòng điện qua nhà bếp là (I = 4 mA). Sức nóng lượng mà nhà bếp tỏa ra trong những phút là:


Thời gian hâm sôi (1,5l) nước của một nóng điện là (10) phút. Hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây nung của nóng là (220V). Điện trở của dây nung này còn có giá trị là bao nhiêu? biết rằng nếu tất cả nhiệt lượng hao phí tổn để đung nóng (1l) nước thì cần nhiệt lượng là (420000J)


Khi mắc một bàn là vào hiệu điện vắt (110V) thì cái điện chạy qua nó bao gồm cường độ (5 mA). Bàn là này sử dụng như vậy vừa phải (15) phút từng ngày. Hỏi sức nóng lượng tỏa ra vào $30$ ngày là bao nhiêu?


Một bình nóng lạnh bao gồm ghi (220V - 1100W) được sử dụng với hiệu điện ráng (220V). Thời gian để bình hâm sôi (10) lít nước từ ánh nắng mặt trời (24^0C) là bao nhiêu? Biết sức nóng dung riêng của nước là (4200J/kg.K) cùng nhiệt lượng bị hao phí là khôn cùng nhỏ.

Bạn đang xem: đặt một hiệu điện thế u vào hai đầu


Khi cho loại điện gồm cường độ (I_1 = 1 mA) chạy qua 1 thanh kim loại trong thời hạn ( au ) thì ánh sáng của thanh tăng thêm là (Delta t_1 = 8^0C). Khi đến cường độ mẫu điện (I_2 = 2 mA) chạy qua thì trong thời gian đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là (Delta t_2) bằng:


Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện cố gắng (220V) thì chiếc điện chạy qua bếp có độ mạnh (2 mA). Dùng nhà bếp này thì đung nóng được (1,5) lít nước từ nhiệt độ độ thuở đầu (25^0C) trong thời gian (20) phút. Nhiệt dung riêng biệt của nước là (c = 4200J/kg.K) . Năng suất của phòng bếp là:


Trong mùa đông, một lò sưởi điện bao gồm ghi (220V - 880W) được sử dụng với hiệu điện vắt (220V) vào (4) giờ mỗi ngày.


Đường dây dẫn tự mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và bao gồm lõi đồng vói huyết diện là 0,5mm­2. Hiệu điện cố gắng ở cuối con đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng những đèn dây tóc rét sáng tất cả tổng hiệu suất là 165W vừa đủ 4 giờ mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

a) Tính điện trở của cục bộ đường dây dẫn từ mạng điện bình thường tới gia đình.

b) Tính cường độ chiếc điện chạy trong con đường dây dẫn lúc sử dụng hiệu suất đã cho trên đây.

Xem thêm: Vận Dụng 2 Trang 39 Toán 6 Trang 39 Tập 2 Trang 39 Sgk Toán 6 Cánh Diều Tập 1

c) Tính sức nóng lượng lan ra trê tuyến phố dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị chức năng kW.h.


Một đoạn mạch tất cả hai dây dẫn mắc nối tiếp, một dây bằng nikêlin nhiều năm 1m gồm tiết diện 1mm2 và dây kia bởi sắt nhiều năm 2m có tiết diện 0,5mm2. Khi cho chiếc điện chạy qua đoạn mạch này trong cùng một thời gian thì dây nào tỏa ra các nhiệt lượng hơn? Vì sao? Biết năng lượng điện trở suất của nikêlin là 0,40.10-6Ω.m và điện trở suất của fe là 12,0.10-8Ω.m 


Một bình rét lạnh gồm ghi 220V – 1100W được thực hiện với hiệu điện nạm 220V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua bình lúc đó

b) Tính thời hạn để bình hâm nóng 10 lít nước từ ánh nắng mặt trời 200C, biết nhiệt độ dung riêng của nước là 4200J/kg.K và nhiệt lượng bị hao tổn phí là rất nhỏ

c) Tính tiền điện cần trả đến việc áp dụng bình như bên trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 1 giờ, và mức chi phí điện là 3500đ/kW.h


Một ấm điện gồm ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện vậy 220V để đun sôi 2l nước từ sức nóng độ ban sơ là 200C. Làm lơ nhiệt lượng làm cho nóng vỏ nóng và nhiệt độ lượng lan vào môi trường, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng biệt của nước 4 200 J/kg.K.


Cho mạch năng lượng điện như hình

*

Trong kia (R_1 = 8Omega ,R_2 = 2Omega ). Hiệu điện gắng hai đầu đoạn mạch UAB = 12V.

Xem thêm: Giải Bài 4 Đơn Thức Đồng Dạng, Giải Toán 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng

a) Tính cường độ dòng điện qua mạch và hiệu điện chũm giữa 2 đầu mỗi điện trở? 

b) Tính sức nóng lượng lan ra trên mỗi điện trở trong 10 phút? 


Hai dây dẫn đồng chất được mắc nối tiếp, một dây có chiều dài l1 = 2m, máu diện S1 = 0,5mm². Dây kia bao gồm chiều dài l2 = 1m, huyết diện S2 = 1mm². Cho cái điện có cường độ I chạy qua hai dây. Mối quan hệ của nhiệt độ lượng tỏa ra trên mỗi dây dẫn được viết như sau:


Có hai năng lượng điện trở R1 và R2. Nếu thuộc mắc vào trong 1 hiệu điện nạm thì nếu chỉ mắc R1 thì sau 15 phút nước sôi. Nếu như chỉ mắc R2 thì sau nửa tiếng nước sôi. Hãy tính thời gian nước sôi nếu mắc hai năng lượng điện trở nối tiếp.