Để chọn một cột thực hiện thao tác

     
Excel mang đến ktktdl.edu.vn 365 Excel cho ktktdl.edu.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mobile Xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể chọn những ô cùng phạm vi vào bảng hệt như cách chúng ta chọn bọn chúng trong trang tính, nhưng việc chọn hàng cùng cột của bảng khác với câu hỏi chọn hàng và cột vào trang tính.

Bạn đang xem: để chọn một cột thực hiện thao tác

Để chọn

Làm thế này

Cột bảng có hoặc không tồn tại tiêu đề bảng

Bấm vào cạnh trên thuộc của tiêu đề cột hoặc cột vào bảng. Mũi tên chọn sau đây sẽ xuất hiện thêm để biểu thị rằng vấn đề bấm sẽ chọn cột.

*


Lưu ý: Bấm vào cạnh trên và một lần đã chọn dữ liệu cột bảng; bấm chuột đó hai lần đang chọn toàn bộ cột bảng.


Bạn cũng có thể có thể bấm chuột vị trí ngẫu nhiên trong cột bảng, rồi thừa nhận CTRL+PHÍM CÁCH hoặc chúng ta có thể click chuột ô đầu tiên trong cột bảng, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG.


Lưu ý: Nhấn CTRL+PHÍM CÁCH sau khi chọn dữ liệu cột bảng; nhấn CTRL+PHÍM CÁCH hai lần vẫn chọn toàn thể cột của bảng.


Hàng của bảng

Bấm vào viền trái của sản phẩm bảng. Mũi thương hiệu chọn dưới đây xuất hiện để cho biết thêm thao tác bấm sẽ lựa chọn hàng.

Xem thêm: Kiến Thức Trọng Tâm Bài Thơ Tỏ Lòng Ngữ Văn 10 Tỏ Lòng Lý Thuyết

*

Bạn tất cả thể click chuột ô đầu tiên trong hàng của bảng, rồi dấn CTRL+SHIFT+MŨI TÊN PHẢI.

Tất cả hàng với cột vào bảng

Bấm góc trên phía bên trái của bảng. Mũi tên chọn dưới đây xuất hiện để cho thấy rằng vấn đề bấm đã chọn tài liệu bảng trong toàn bộ bảng.

*

Bấm vào góc trên phía bên trái của bảng nhì lần để chọn toàn thể bảng, bao gồm cả tiêu đề bảng.

Bạn cũng có thể có thể nhấn vào vị trí ngẫu nhiên trong bảng, rồi nhấn CTRL+A nhằm chọn dữ liệu bảng trong toàn cục bảng hoặc các bạn có thể bấm chuột ô hầu như phía trên phía trái trong bảng, rồi thừa nhận CTRL+SHIFT+END.

Nhấn CTRL+A nhì lần nhằm chọn toàn thể bảng, bao hàm cả title bảng.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 4: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Hai Của Tam Giác Cạnh-Cạnh-Cạnh

Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.