Để chọn một hàng thực hiện thao tác

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Để lựa chọn một hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột tại nút tên hàng

B. Nháy con chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa bé trỏ loài chuột tại khu vực đó và nháy chuột.

Bạn đang xem: để chọn một hàng thực hiện thao tác

D.Kéo thả chuột từ 1 ô góc mang đến ô ở góc cạnh đối diện


*

*

1. Để chọn ô A1, em thực hiện:

A. Nháy chuột tại nút tên hàng (1)

B. Nháy con chuột tại nút tên cột (A)

C. Nháy loài chuột vào ô A1

D. Kéo thả chuột để chọn từ ô A1 đến ô D1

2. Chúng ta Mai chọn những hàng 3,4, 5 tiếp nối chọn lệnh Insert→ Rows. Điều gì vẫn xảy ra:

A. Bố hàng trống sẽ tiến hành chèn vào sau hàng 5

B. Một sản phẩm trống sẽ tiến hành chèn vào sau sản phẩm 5

C. Một sản phẩm trống sẽ được chèn vào trước sản phẩm 3. Những hàng 3,4,5 đang trở thành các hàng 4,5,6

D. Tía hàng trống sẽ tiến hành chèn vào trước hàng 3. Các hàng 3, 4, 5 sẽ trở thành những hàng 6,7,8

3. Trong chương trình bảng tính, có thể mở được từng nào trang tính mới:

A. hai trang tính mới. B. một trang tính mới.

C. ba trang tính mới. D. vô số trang tính mới.

 


Lớp 7 Tin học tập
2
0

Để kích hoạt một trang tính ta làm nạm nào A. Nháy chuột lựa chọn ô tính B. Nháy loài chuột vào tên cột C. Nháy con chuột tại tên sản phẩm D. Nháy chuột tại thương hiệu trang


Lớp 7 Tin học tập
3
1

4.Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện làm việc nào cấp tốc nhất?

A. Nháy con chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C.

B. Nháy chuột cột B với kéo qua cột C.

C. Nháy loài chuột lên tên mặt hàng C.

D. Nháy loài chuột tên cột C.

5.Số trang tính bên trên một bảng tính là:

A. Chỉ gồm một trang tính

B. Chỉ có tía trang tính

C. Gồm thể có rất nhiều trang tính

D. Tất cả 100 trang tính


Lớp 7 Tin học
1
0

Câu2.5. bên trên trang tính, để lựa chọn cột C ta thực hiện thao tác làm việc nào nhanh nhất?

a. Nháy loài chuột lên ô C1 cùng kéo cho đến khi hết cột C.

b. Nháy loài chuột cột B với kéo qua cột C.

c. Nháy con chuột lên tên hàng C.

d. Nháy chuột tên cột C.


Lớp 7 Tin học
2
1

Đưa bé trỏ chuột mang đến tên cột rồi nháy con chuột tại nút tên cột đó là thao tác:

A. Chọn 1 hàng

B. Lựa chọn 1 cột

C. Lựa chọn 1 ô

D. Lựa chọn 1 khối


Lớp 7 Tin học tập
2
0

Hãy chọn câu đúng:

A. Khi chọn một hàng ta nháy bắt buộc chuột chọn tên hàng đó.B. Khi lựa chọn 1 cột ta nháy đề nghị chuột lựa chọn tên cột đó.C. Nếu đề xuất chọn nhiều cột tiếp tục thì thừa nhận giữ rồi kéo thả chuột từ tên cột đầu mang lại têncột cuối.D. Khi chọn 1 ô ta nháy buộc phải chuột lựa chọn ô đó.


Lớp 7 Tin học tập
3
0

Câu 13. Giao của một hàng cùng một cột được call là:

A. Khối B. Hàng C. Ô D. Cột

Câu 14. Để sửa tài liệu trong ô tính em cần:

A. Nháy đúp loài chuột vào ô yêu cầu sửa B. Nháy nút con chuột trái

C. Nháy đúp chuột đề xuất vào ô bắt buộc sửa D. Nháy nút chuột phải

Câu 15. Màn hình thao tác của Excel không giống màn hình làm việc của Word là có có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh 8 Bảng 25 Trang 82, Trả Lời Câu Hỏi Trang 81

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 16. Để tiến hành của phép tính (15+3):52 ta nhập như thế nào?

A. =(15+3):52 B. =(15+3)/5^2

C. = (15+3)/52 D. =(15+3):5^2

Câu 17. Để chọn 1 hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút tên hàng

B. Nháy chuột tại nút thương hiệu cột

C. Đưa bé trỏ loài chuột tại ô đó và nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát từ 1 ô góc cho ô ở góc đối diện

Câu 18. Để lựa chọn một khối bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút tên hàng

B. Nháy chuột tại nút tên cột

C. Đưa nhỏ trỏ loài chuột tại ô đó cùng nháy chuột.

D. Kéo thả chuột xuất phát điểm từ một ô góc mang đến ô ở góc cạnh đối diện

Câu 19. Để tính tổng giá bán trị trong các ô C1 và C2, tiếp đến chia mang đến giá trị trong ô B3. Công thức nào đúng trong những công thức sau đây?

A. =C1 + C2/B3 B. =(C1+C2)/B3 C. =(C1 + C2 )B3 D. =C1+C2B3

Câu 20. Để chọn một hàng bên trên trang tính, em thực hiện:

A. Nháy con chuột tại nút tên hàng.

B. Nháy loài chuột tại nút tên cột.

C. Đưa nhỏ trỏ con chuột tại nơi đó với nháy chuột.

D. Kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô ở góc cạnh đối diện.

Câu 21. Công thức = 3*2^2+1^3*2 cho kết quả bao nhiêu?

A. 14 B. 18 C. 38 D. 42

Câu 22. Các cách nhập phương pháp vào ô tính:

A. Gõ vết = → nhập bí quyết → chọn ô tính → nhấn Enter

B. Gõ vết = → chọn ô tính → nhập cách làm → dấn Enter

C. Chọn ô tính → gõ vết = → nhập bí quyết → thừa nhận Enter

D. Chọn ô tính → nhập cách làm → gõ vệt = → dấn Enter

Câu 23. Đưa con trỏ chuột đến tên cột rồi nháy chuột tại nút tên cột sẽ là thao tác:

A. Chọn 1 hàng B. Chọn một cột

C. Chọn một ô D. Chọn 1 khối

Câu 24. Ở một ô tính bao gồm công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:

A. đôi mươi B. 25 C. 35 D. 19

Câu 25. Ô tính đang được kích hoạt tất cả gì không giống so với những ô tính còn lại?

A. Được tô màu sắc đen.

B. Có con trỏ chuột bên trong đó.

C. Tất cả đường viền nét đứt xung quanh.

D. Có viền đậm xung quanh.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Hòa Bình Trang 47 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

Câu 26. Ở một ô tính có công thức sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5 = 7 thì công dụng trong ô tính này sẽ là:

A. đôi mươi B. 25 C. 35 D. 19

Câu 27: Giả sử yêu cầu tính tổng giá trị những ô A1 và C1, tiếp đến nhân với cái giá trị trong ô B1. Cách làm nào trong những các phương pháp sau đó là đúng?