DELAY LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Delay là gì

*
*
*

delay
*

delay /di"lei/ danh từ sự lờ đờ trễ; sự trì hoãnto act without delay: hành động không lờ đờ (không trì hoãn) điều có tác dụng trở ngại; sự cản trở ngoại cồn từ làm chậm rãi trễ hoãn lại (cuộc họp, chuyến đi...) làm trở ngại, cản trởto delay the traffic: làm cho trở ngại ngùng giao thông (kỹ thuật) ủ, ram (thép) nội hễ từ chậm chạp trễ, lần lữa, kề cà
hoãn lạisự lờ lững trễliability for delay: trách nhiệm so với sự lờ lững trễtrì hoãndelay in shipment: sự trì hoãn chất hàngundue delay: sự trì hoãn không chủ yếu đángunreasonable delay: sự trì hoãn vô lýtriển hạnnotice of delay: thông báo triển hạntriển hoãndamages for delaysự đền bù thiệt hại do trễ trễdelay clauseđiều khoản chậm trễ trễdelay in deliverychậm giaodelay in paymentchậm trảdelay in paymentsự hoãn trả tiềndelay in performancesự hoãn thực hiệndelay of voyagehoãn chuyến đi biểndelay payment (to...)chậm trả tiềndelay payment (to...)hoãn trả tiềninterest for delaytiền lãi đủng đỉnh trảloss caused by delaytổn thất do kéo dãn dài thời hạnloss damage or delay of goodsmất mátloss damage or delay of goodsthiệt sợ hãi hoặc sự trễ tràng của mặt hàng hóanotice of delaythông báo dời ngàypenalty for delaytiền phạt trễ hạn

Thuật ngữ hành chính, văn phòngDelay: Trì hoãn, hóng đợi


*

*Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ' Collapse Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ Điển Anh Việt Collapse

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

delay

Từ điển Collocation

delay noun

ADJ. considerable, enormous, lengthy, long, major, serious, significant, substantial After a considerable delay, the government has agreed lớn accept the recommendations. | excessive, inordinate, undue, unnecessary Undue delays have been caused by people not doing their jobs properly. | inevitable, unavoidable | short, slight | unforeseen | frustrating | further | airport, flight, traffic, travel | time There is a five-minute time delay on the bank"s safe.

QUANT. series After a series of lengthy delays, the case finally came lớn court.

VERB + DELAY be subject lớn Flights to new york may be subject to lớn delay. | be plagued by, experience, face, suffer Passengers have experienced long delays. The project has been plagued by delays. | cause, lead to lớn The strike has led to some delays in train services. | avoid, prevent, reduce Please address your letters properly so as lớn reduce delays. | apologize for I apologize for the delay in replying to lớn you.

DELAY + VERB occur Travellers complained about lack of information when travel delays occurred.

PREP. without ~ Please send him the information without delay. | ~ in delays in getting to the airport | ~ of a delay of several weeks | ~ khổng lồ further delays to lớn the scheme

Từ điển WordNet


n.

v.

act later than planned, scheduled, or required

Don"t delay your application to lớn graduate school or else it won"t be considered
Xem thêm: Phân Biệt Độc Giả Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Độc Giả

English Synonym and Antonym Dictionary

delays|delayed|delayingsyn.: detain hold up postpone put offant.: hasten hurry