Density là gì

     
Khối lượng riêng (Density) là gì?

Tương tự: Khối lượngg riên,Mật độ khối lượngTương tự : Khối lượngg riên, Mật độ khối lượng

Khối lượng riêng có tên theo tiếng Anh là Density, thể hiện đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó.

Bạn đang xem: Density là gì

Nó là đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng ( kí hiệu là m ) của một vật làm bằng chất ấy ( nguyên chất ) và thể tích ( kí hiệu là V ) của vật .

Khối lượng riêng còn được gọi là mật độ khối lượng.


Khi biết được khối lượng riêng của một vật, ta hoàn toàn có thể biết vật được cấu trúc bằng chất gì bằng cách so sánh với bảng khối lượng riêng của những chất đã được tính trước .Nếu một chất có đặc tính là đồng chất thì khối lượng riêng của chất đó tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình .Khối lượng riêng trung bình của một chất sẽ được tính bằng khối lượng ( kí hiệu là m ) của chất đó chia cho thể tích ( kí hiệu là V ) và thường được ký hiệu là ρ .

 

Công thức tính khối lượng riêng

Gọi D là khối lượng riêng, ta có công thức tính như sau:


D = m / V

Trong đó ,

D là khối lượng riêng, đơn vị là kg/m3m là khối lượng, đơn vị là kgV là thể tích, đơn vị là m3

Từ đó suy ra:


m = D.VV = m / D

Cụ thể, khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này .Một số đơn vị chức năng khác hay gặp của khối lượng riêng là g / cm3 .

Xem thêm: Quá Trình Quang Hợp Có Vai Trò Gì Đối Với Hô Hấp Có Vai Trò Gì Với Quang Hợp?

Ứng dụng khối lượng riêng

Khối lượng riêng hiểu đơn giản là khối lượng của một đơn vị thể tích vật chất. Nó có ý nghĩa chung là so sánh mức độ nặng nhẹ của vật chất này với vật chất khác. Trong công nghiệp cơ khí nó được xem là các yếu tố cần xét để chọn vật liệu có yếu tố khối lượng riêng.Trong vận tải đường thuỷ, dùng tính tỷ trọng dầu,nhớt,nước để phân bổ vào các két cho phù hợp để tàu cân bằng.

Phương pháp xác định khối lượng riêng

Có thể xác lập khối lượng riêng của một chất bất bằng chiêu thức sau :

Đo trọng lượng của quả cân bằng lực kếXác định thể tích quả cân bằng bình chia độ hoặc các vật dụng có thể tích tương đươngÁp dụng công thức tổng quát để tính trọng lượng riêng của quả cầu. Trong trường hợp quả cầu đồng chất và tinh khiết thì trọng lượng riêng của qủa cầu cũng chính là trọng lượng riêng của chất đó.

Người đăng: hoy


Previous Post

Đánh giá: DenseNet – Mạng lưới hợp đồng dày đặc (Phân loại hình ảnh)

Next Post

Nha khoa tiếng Anh là gì? Mổ xẻ ngữ nghĩa các từ về nha khoa


*

Nha khoa tiếng Anh là gì? Mổ xẻ ngữ nghĩa các từ về nha khoa


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm: True Love Là Gì ? Quan Điểm Của Chúng Ta Về True Love Quan Điểm Về Tình Yêu 2022


*

Disclaimer: By using this website, you agree to our Terms, Conditions and Privacy Policy. ktktdl.edu.vn has no affiliation or relationship with any Coin, business, project or event unless expressly stated otherwise. ktktdl.edu.vn is just a website that provides news about Coin, blockchain companies, blockchain products and blockchain events. Nothing you read on the ktktdl.edu.vn should be considered investment advice. Buying and trading cryptocurrencies should be considered a high-risk activity. Please exercise your own due diligence before making any investment decisions. ktktdl.edu.vn is not responsible, directly or indirectly, for any damage or loss arising, alleged or otherwise, in connection with the use of or reliance on any content you read. on the Web.