Detention là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Detention là gì

*
*
*

detention
*

detention /di"tenʃn/ danh từ sự giam cầm, sự nuốm tù; tình trạng bị giam cầm, tình trạng bị nắm tùa house of detention: nhà tù, nhà giamdetention barracks: (quân sự) trại gian sự phạt cấm đoán ra ngoài; sự bắt sống lại trường sau khi tan học sự cố gắng giữ (tài sản, đồ vật...) sự lờ đờ bắt buộc
sự giữsự duy trì nướcLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự chứasự trữdetention basinhồ chứa nướcdetention basinhồ giữ nướcdetention basinhồ làm chậm lũdetention damđập bớt lũdetention damđập giữ nướcdetention pondhồ cất nướcdetention reservoirhồ lừ đừ lũdetention reservoirhồ điều hòadetention reservoirhồ duy trì nướcdetention reservoirhồ làm lờ lững lũdetention tankbể chặndetention tankbể hãmdetention timethời gian giữ lại nướcbắt giữdetention clause: điều khoản bắt giữcầm giữgiam giữgiữcustoms detention: sự cất giữ của hải quandetention clause: luật pháp bắt giữlưu giữlưu tàu
*

*Xem thêm: Đường Xích Đạo Đi Qua Phần Nào Của Châu Phi :A

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

detention

Từ điển Collocation

detention noun

ADJ. arbitrary Opponents of the regime had been subject to lớn arbitrary detention, torture & execution. | pre-trial | indefinite If found guilty of smuggling drugs, she could face indefinite detention.

VERB + DETENTION be in, remain in 147 of the illegal immigrants remain in detention. | hold sb in, place sb in, sentence sb lớn He was held in detention from 1991 lớn 2001. They were sentenced to 12 months" detention in a young offender institution. | be subject to, face | release sb from

DETENTION + NOUN camp, centre

PREP. in ~ She spent 18 years in detention. | under ~ He made the confession while under detention.

PHRASES a period/term of detention The judge will fix the period of detention.

Từ điển WordNet


n.

a punishment in which a student must stay at school after others have gone home

the detention of tardy pupils
Xem thêm: Vai Trò Của Thức Ăn Hỗn Hợp Là, Thức Ăn Hỗn Hợp

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: custody detainment hold

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu